Archeologický výzkum v trase dálnice D11

19. ledna 2015

Archeologický výzkum v katastrech Plačice a Stěžery, vyvolaný stavbou dálnice D11, je v současné době zhruba ve své polovině a již přinesl velice zajímavé výsledky.

Nejstarší nalezené objekty a situace je možné přiřadit únětické kultuře starší doby bronzové (okolo roku 1900 př. n.l.). Byly dokumentovány půdorysy několika domů sloupové konstrukce, z movitých nálezů lze zmínit miniaturní keramickou nádobku a sadu hliněných závaží k tkalcovskému stavu.

Další skupinu archeologických situací můžeme datovat do mladší doby bronzové. Jedná se o sérii sídlištních jam, některé z nich lze interpretovat jako zásobní jámy. Dosud nejmladší zachycenou situací na lokalitě je raně středověké pohřebiště, ve své starší fázi mohylové. V intenzivně zemědělsky obdělávaném terénu se samotné mohyly již nedochovaly, ale při výzkumu byly zachyceny oběžné příkopy, které byly podél mohyl vyhloubeny (ať již jako zdroj materiálu, či jako symbolická struktura). V případě mohyl můžeme předpokládat žárové pohřby uložené v urně na vršku mohyly. Tuto fázi pohřbívání zatím předběžně datujeme do rozmezí 8.-9. století.

V mladší fázi existence pohřebiště se zvyk budování mohyl již neuplatňoval, mluvíme o tzv. plochých hrobech. I ty byly na povrchu nějak označeny a navzájem se nenarušují. Některé z nich byly uloženy do již existujících mohyl, v ojedinělém případě byla hrobová jáma vykopána do oběžného příkopu mohyly. Převážně byly ale ploché hroby situovány v prostoru mezi mohylami (v této době v terénu ještě velmi dobře patrnými). Mrtví byli ukládáni v natažené poloze na zádech, s hlavou k západu a nohama k východu. V mužských hrobech jsou nacházeny nože, v ženských hrobech převážně šperky (korálky ze skla a broušeného karneolu, esovité záušnice, jednoduché drátěné náušnice, prsteny). Pravidelným nálezem je keramická nádoba v nohách pohřbeného. Tuto fázi pohřbívání datujeme do 10. století s možným přesahem do století jedenáctého. V současné době je odkryto 45 hrobů.

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...
30. října 2015 S 1. listopadem letošního roku se mění vyhláška 167/2002 Sb.,...
29. října 2015 ŠKODA AUTO letos slaví nejen 120. výročí založení společnosti,...
29. října 2015 Renault Trucks předal ve spolupráci s výrobcem speciálních...