ATA (karnet)

Význam Obor
celní dokument prokazující dočasný dovoz zboží např. na výstavu či soutěž Silniční doprava

 

Další logistické zkratky
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z