BESIP radí: Nezmatkujte v Blance…

18. září 2015

Ztráta orientace, pocit stísněnosti, klaustrofobie, cukání volantem místo plynulého pohybu – až polovina řidičů při průjezdu tunelem pociťuje některou z těchto komplikací. A tak, i v souvislosti s otevřením pražského tunelu Blanka, se do popředí zájmu opět dostává otázka - jsou tunely bezpečné?

Bezpečností v tunelech se odborníci i veřejnost začali ještě intenzivněji zabývat především po hrůzných zkušenostech z havárií, které se udály v alpských tunelech. Nejdříve v roce 1999 zahynulo v tunelu pod Mont Blankem 39 osob, ještě v tom samém roce následovala nehoda v rakouském Tauernu, která si vyžádala život dvanácti lidí, v roce 2001 pak dochází k další velké havárii v tunelu St. Gotthard. Tyto zmíněné havárie nebyly ani první, ani poslední, ale zcela oprávněně vyvolaly polemiku, jestli jsou tunely bezpečné a ve většině zemí tyto události odstartovaly modernizaci norem pro tunely i důkladné prověření tunelů už provozovaných.

Také u nás proběhly prověrky tunelů a například Strahovský tunel, který hodnotily zahraniční instituce společně se třiceti dalšími evropskými automobilovými tunely, získal druhou nejlepší známku ze čtyř možných. U tunelu Blanka je předpoklad, že jsou zde využity všechny nejnovější poznatky z provozu tunelů nejen u nás, ale i v zahraničí spolu s nejmodernější technikou pro řízení a sledování provozu, takže z hlediska techniky bude vše na nejvyšší současné možné úrovni. A tak nejslabším článkem vzhledem k nehodovosti zde bude, tak jako tomu je i jinde, řidič vozidla.

Tunely nejsou nebezpečnější než normální komunikace

Pokud se podíváme do obecných statistik počtu nehod v silničních tunelech, tak zjistíme, že počet havárií na kilometr délky tunelu je srovnatelný s daty na volných komunikacích a dokonce v řadě případů i nižší, protože zde nejsou křižovatky, není zde takový vliv počasí apod. Na druhou stranu jsou následky havárie v tunelu vzhledem k uzavřenému prostoru daleko větší, než na otevřené silnici.

Jeden z předních zahraničních odborníků na tunely před časem řekl, že neexistují nebezpečné tunely, existují pouze nebezpeční řidiči, protože jen v důsledku jejich chyb dochází v tunelech k nehodám.

Při jízdě tunelem bychom tedy měli dodržovat určitá pravidla a pamatovat na to, že se může objevit úzkost vyvolaná jízdou nejen u nás, ale také u ostatních řidičů, kteří se s námi v tomto prostoru pohybují.

Jízda tunelem má svá specifika

Před vjezdem do tunelu alespoň letmo překontrolujeme nejdůležitější údaje, které nám ukazují přístroje na palubní desce – tedy jaká je teplota motoru, stav mazání, dobíjení a především, jestli máme dostatek paliva. Benzinu nebo nafty bychom měli mít v nádrži tolik, aby to vystačilo na projetí tunelu s rezervou, pokud bychom se zde dostali například do pomalu popojíždějící kolony. Vypadá to jako banalita, ale auto, které uvízne v tunelu kvůli tomu, že mu došel benzin (nebo kvůli nějaké jiné „drobnosti“), je pro provoz katastrofou.

Nesmíme zapomenout na rozsvícení předepsaných světel. Světla pro denní svícení, kde vůz nesvítí vzadu, rozhodně nestačí. Zvýšenou pozornost věnujeme dopravním značkám a světelným signálům – v tunelech bývá různě omezována rychlost jízdy proměnnými značkami, stejně tak se může měnit i průjezdnost jízdních pruhů. Vždy bychom měli dodržovat předepsanou rychlost, a také dostatečnou vzdálenost od vozidel jedoucích před námi.

Počítat musíme s tím, že při vjezdu do tunelu se ostře změní světelné podmínky. Naše oči budou přivykat přítmí tunelu několik sekund. Včas bychom měli také sundat sluneční brýle. A naopak - i výjezd z tunelu si musíme pohlídat, aby nedošlo k oslnění.

Při složitějším profilu tunelu a také u užších tunelů řada řidičů v průzkumech uvádí, že mají problémy s odhadem průběhu zatáček a také hůře reagují na možné překážky. V takovém případě je potřeba dávat si větší pozor. Při jízdě v tunelu průběžně registrujeme, kde jsou umístěny nouzové východy a telefony, nikdy se neotáčíme do protisměru a necouváme. V obousměrných tunelech nikdy nepřejíždíme do protisměru. Bezdůvodně také nikdy nezastavujeme, a pokud musíme zastavit vozidlo, necháme volný prostor pro průjezd vozů záchranářů a policie. Od vozidla před námi necháme dostatečný odstup, použijeme varovných blikačů. Při zastavení vozidla z důvodu dopravní zácpy automobil nikdy neopouštíme.

ZÁKLADNÍ RADY BESIP PRO CHOVÁNÍ V TUNELU:

1)      Při vjezdu do tunelu zapni obrysová a potkávací světla – světla pro denní svícení nestačí!

2)      Sledujte pozorně dopravní značení a světlené signály, abyste se včas zařadili do potřebného pruhu

3)      V tunelu je zakázáno couvat. Také jakékoliv zastavení a stání, s výjimkou poruchy vozidla.

4)      V případě kolony a zastavení neopouštějte vozidlo!

5)      Dodržujte předepsanou rychlost. Omezení na 70 nebo 80 km/h je kromě jiného důležité, aby se srovnali rychlosti všech vozidel včetně kamionů a nebyl důvod pro jejich předjíždění a zbytečné přejíždění mezi jízdními pruhy. Předchází se tak dopravní nehodě.

6)      V případě poruchy vozidla se snažte dojet na místa určená pro jejich odstavení. Pokud nepojízdné vozidlo stojí v jízdním pruhu, snažte se najet co nejvíce ke kraji a ihned volejte 158 nebo 112, kde nahlásíte, co se stalo.

7)      Respektujte uzavření tunelu, nevíte, co se uvnitř stalo!

 

Co říká zákon 361 /2001:
§ 46 - Zastavení vozidla v tunelu

               (1) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně

a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i toto topení,

b) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v tunelu; vyžadují-li to okolnosti, je oprávněn zastavovat jiná vozidla,

c) oznámit zastavení vozidla nebo stání vozidla policii nebo osobě vykonávající dohled nad provozem tunelu.

               (2) V případech uvedených v odstavci 1 nesmí řidič ani přepravovaná osoba kouřit nebo zacházet s otevřeným ohněm.

               (3) Přepravované osoby ve vozidle jsou v případech uvedených v odstavci 1 povinny vozidlo opustit a soustředit se do míst k tomu určených, popřípadě opustit tunel.

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...
30. října 2015 S 1. listopadem letošního roku se mění vyhláška 167/2002 Sb.,...
29. října 2015 ŠKODA AUTO letos slaví nejen 120. výročí založení společnosti,...
29. října 2015 Renault Trucks předal ve spolupráci s výrobcem speciálních...