Česká republika se chce v dopravní infrastruktuře inspirovat mezinárodní praxí

26. března 2015

Výstavba vysokorychlostních železničních tratí v České republice či nové železniční spojení pražského centra s letištěm se mohou inspirovat i britským modelem. Zástupci úspěšných britských projektů železniční infrastruktury prezentovali své zkušenosti na dnešní konferenci, kterou pořádalo britské velvyslanectví v Praze a Asociace pro rozvoj infrastruktury ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR.

Tlak na dlouhodobou kvalitu a odpovědnost
Experti a další účastníci konference doporučují inspirovat se na železnicích úspěšnými zahraničními PPP projekty. Je to cesta, jak získat zkušenosti, znalosti i technologie a zároveň u zakázek tlačit na dlouhodobou kvalitu a odpovědnost. Využití modelu PPP při realizaci projektů dopravní infrastruktury podporuje také ministr dopravy ČR Dan Ťok, ten konferenci vítá: "V minulosti proběhlo několik úvah na stavbu dopravní infrastruktury pomocí PPP modelu, stát se však k tomu nikdy neodhodlal. Přitom tento systém může pomoci s rychlejší dostavbou základní dopravní sítě. Doufám, že konference přinese pro náš stát v této oblasti dostatek inspirace.“
Na konferenci byla řeč nejen o vybraných železničních projektech britských investorů, ale i o výzvách v oblasti železniční infrastruktury České republiky. Jmenovitě se jednalo o záměr nového železničního spojení centra Prahy s letištěm a také o strategii budování vysokorychlostních železničních tratí.
 

Praxe Velké Británie vzorem pro implementaci principů PPP
Velká Británie, považovaná za kolébku projektů PPP (Partnerství veřejného a soukromého sektoru), je evropským lídrem v této oblasti a její úspěšnou praxi lze využít i v českých podmínkách. „Co se týká praktických zkušeností, mají britské firmy české veřejné infrastruktuře co nabídnout. Na železnici může být důkazem třeba největší evropský stavební projekt Crossrail nebo projekt na vybudování vysokorychlostní železniční tratě z Londýna do Manchesteru a Leedsu pod názvem HS2,“vyjmenovává příklady úspěšných britských projektů Jan Thompson, britská velvyslankyně v ČR.
 

„Naši projektanti, inženýři a stavební dodavatelé jsou schopni odvést kvalitní práci na světové úrovni, tam kde značně selháváme, je způsob a kvalita přípravy veřejného zadávání a řízení smluvních vztahů na straně veřejných zadavatelů. Britská praxe nás musí inspirovat moderními způsoby zadávání, jako je PPP, kde investoři, projektanti i dodavatelé jsou společně zainteresováni na kvalitě konečného řešení a táhnou za jeden provaz,“ okomentoval Tomáš Janeba, prezident ARI, současné problémy některých velkých staveb.

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)
ARI je think-tank sjednocující názory významných dodavatelů v oblasti projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, projektového financování a poradenství, prosazující koncepční změny včetně zavedení jasných pravidel plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj naší veřejné infrastruktury.

Britské velvyslanectví v Praze
Cílem britského velvyslanectví v Praze je vybudovat úzký a silný vztah s ČR, tak aby výsledky spolupráce přinášely benefity oběma stranám. Společně tak budujeme evropskou politiku a jednotný evropský trh, rozvíjíme britsko-českou obchodní spolupráci, posilujeme vazby v oblasti vědy a výzkumu a podporujeme otevřenější a transparentnější obchodní prostředí.

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...
30. října 2015 S 1. listopadem letošního roku se mění vyhláška 167/2002 Sb.,...
29. října 2015 ŠKODA AUTO letos slaví nejen 120. výročí založení společnosti,...
29. října 2015 Renault Trucks předal ve spolupráci s výrobcem speciálních...