Český nákladní dopravce AWT již ve skupině PKP CARGO, transakce za 103 milióny EUR dokončena

29. května 2015

Polská dopravní společnost PKP CARGO dokončila převzetí 80 procent akcií Advanced World Transport, druhého největší provozovatele železniční nákladní dopravy v České republice a jednoho z největších soukromých dopravců v Evropě. Hodnota transakce je přibližně 103 milióny eur. PKP CARGO tím významně posiluje svou strategickou pozici v regionu jako vysoce integrovaného logistického operátora s evropským pokrytím. Nákup akcií v AWT je jednou z největších zahraničních akvizic uskutečněnou polskou společností v posledních letech. Je to zároveň první akvizice skupiny PKP tohoto typu v historii. Současně jde také o také druhou největší polskou investici v České republice vůbec.

Podpis smlouvy a úhrada dohodnuté ceny 103,2 miliónů EUR je vyvrcholením procesu akvizice, který vyžadoval schválení od antimonopolních úřadů v Polsku, Německu, na Slovensku a v České republice. Touto transakcí PKP CARGO výrazně posílila svoji pozici na trhu a růstový potenciál dopravního koridoru Sever-Jih.

„Investice do AWT je průlomem v naší strategii mezinárodní expanze. Česká republika je branou na jih Evropy. Díky akvizici společnosti AWT budeme moci ještě lépe využít strategického umístění Polska, zejména Slezska,  k rozvoji nových tras a k realizaci komplexních logistických a dopravních služeb v baltsko-jaderském koridoru ze Severního moře“, říká Adam Purwin, předseda představenstva společnosti PKP CARGO. „Věříme, že tato transakce potvrdí naši schopnost využívat organizační a finanční potenciál společnosti PKP CARGO. Navíc jsme přesvědčeni, že našeho úspěchu budou také moci využít jiné společnosti, zejména v průmyslových odvětvích. Stojí za připomenutí, že železniční doprava je důležitou součástí naší ekonomiky a vše naznačuje, že její role bude v nadcházejících letech ještě růst“, dodává Adam Purwin.

„Příběh společnosti AWT pokládám za velký úspěch. Z lokální dopravní společnosti se postupně podařilo vybudovat respektovanou železniční skupinu s mezinárodními ambicemi. Když AWT začala být z našeho investičního pohledu zralá k prodeji, objevila se řada zájemců a my jsme se rozhodli vybrat polského národního dopravce PKP CARGO, který jako strategický a důvěryhodný partner z oboru dokáže pro AWT nejlépe zajistit dlouhodobý rozvoj. PKP CARGO je druhý největší hráč na trhu nákladní železniční dopravy v Evropě a skupině AWT se díky jeho zkušenostem, vozovému parku a celkovému zázemí otevírají zcela nové možnosti růstu," říká Zdeněk Bakala, prodávající většinový akcionář AWT.

Uzavřením transakce získává PKP CARGO skokový nárůst podílu na českém trhu na 10 procent. To je důležité vzhledem k tomu, že Česká republika je devátým největším trhem v Evropě, pokud jde o železniční nákladní dopravu. Zde se protínají hlavní dopravní kontinentální trasy. Přítomnost PKP CARGO na tomto trhu znamená větší možnosti přilákat nové zákazníky a zajistit lepší služby již prováděných převozů do České republiky a dále na jih Evropy. PKP CARGO tak získává přístup k terminálu v Ostravě-Paskově, který se nachází 60 kilometrů od hranic se Slovenskem a 25 km od polských hranic. Je to brána k důležitým bodům na mapě Evropy a znamená šanci pro ještě dynamičtější rozvoj intermodální dopravy prováděné PKP CARGO.

Jak zdůraznil Adam Purwin, s akvizicí AWT nepřešla chuť PKP CARGO na rozvoj dalších mezinárodních aktivit. Rozvoj se bude realizovat jak prostřednictvím akvizic, tak i s pomocí strategických aliancí s jinými dopravci. „Snažíme se budovat trvalé obchodní vztahy a rozvíjet i činnosti s partnery z jiných trhů s cílem rozšířit naši kolejovou síť a dovézt zboží co nejdál. S tímto cílem jsme mimo jiné podepsali strategickou dohodu s HŽ CARGO, což jsou Chorvatské státní dráhy. Hledáme možnosti rozvoje jak prostřednictvím aliancí, tak prostřednictvím akvizic jiných dopravců v trojúhelníku Severní moře - Baltik - Jadran“, říká Adam Purwin.  „Podle mně je také mimořádně důležité, že PKP CARGO má kvalitní odborníky s praxí, kteří jsou schopni takové velké a složité transakce provádět. Pavel Waksman z Oddělení strategie a Alexander Szymczak z Právně-organizačního oddělení, kteří po mnoho měsíců transakci s AWT domlouvali, si zasluhují gratulaci“,  říká Adam Purwin.

Podrobnosti transakce

Prodejci 80 procentního podílu podílu v  Advanced World Transport byli pan Zdeněk Bakala a The Bakala Trust. PKP CARGO získalo na základě smlouvy podepsané 28. května tohoto roku do vlastnictví 60 tisíc akcií základního kapitálu AWT, což garantuje  80 %  podíl na celkovém počtu hlasů na valné hromadě akcionářů. Zbývajících 20 procent podílu v české společnosti AWT drží  společnost Minezit SE, s níž PKP CARGO podepsalo smlouvu upřesňující podrobně vztahy akcionářů (akcionářská smlouva). Dohoda z prosince 2014 upravuje harmonogram případného odkupu zbývajících akcií v AWT společností PKP CARGO.
 

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
23. listopadu 2015 Přesně před pěti lety vyjela po železnici první paleta...
19. listopadu 2015 Skupina AWT v rámci 3. etapy modernizace, která proběhne v...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
13. listopadu 2015 Vláda schválila návrh ministerstva dopravy na nákup nových...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...