Click and Collect

19. června v 12:22

Click and Collect je koncept elektronického obchodování, jehož principem je vyzvednutí předem objednaného zboží zákazníkem v kamenném obchodě, či speciálním výdejním místě. Tento způsob nakupování je ve světě e-commerce dobře známý, pro oblast spotřebního zboží každodenní potřeby (FMCG) je však novinkou, která skýtá potenciál pro podnikatelské projekty. Koncept Click and Collect kombinuje tradiční způsob nakupování v kamenných obchodech s nákupy prostřednictvím internetu. Zákazník v e-shopu vytvoří objednávku a prodejce mu ji zkonsoliduje ze zásob v obchodě a přichystá k vyzvednutí. To na první pohled obchodníkovi přináší nové klienty, na druhý však celou řadu problémů způsobených souběhem dvou prodejních kanálů.

Prvním z nich je otázka blokace zboží. Pokud neexistuje oddělená zásoba zboží může docházet k situacím, kdy zákazník e-shopu objedná zboží, jehož poslední kusy má již ve svém nákupním vozíku zákazník v obchodě. Oddělená zásoba zboží pak zvyšuje zásobu v obchodě a tím snižuje obrat zásob a celkovou rentabilitu. Jedním z možných a ekonomicky přijatelných variant řešení tohoto problému je zavedení substituce zboží. Zákazník jednoduše v e-shopu zvolí, jaké alternativní zboží má obchodník přichystat v případě, že původně preferované zboží bude vyprodáno. Zákazník také v e-shopu může nastavit cenovou toleranci pro případ, že mezi dobou objednávky a vychystání zboží obchodníkem dojde ke změně ceny. V případě, že změněná cena je v pásmu tolerance, je zboží zahrnuto do objednávky. V opačném případě je zvoleno substituční zboží, případně je položka zcela vynechána.

Další úskalí pro obchodníka v konceptu Click and Collect je obecný trend e-commerce, a to snižující se doba mezi objednávkou a vyzvednutím zboží. Aby se obchodník vyvaroval tzv. pasti variability, měl by svým zákazníkům nabídnout časová okna, ve kterých si objednávku vyzvednout. Zákazníkovi by měl být dopředu znám přibližný čas, za jak dlouho bude jeho objednávka zkompletována.

Click and Collect funguje v rámci tří základních modelů:

  •    SOLO – sklad s výdejním místem
  •    CO-LOCATED – výdej zboží jako součást klasického obchodu
  •    SMÍŠENÝ MODEL – sklad a obchod s čerstvým zbožím

SOLO modelu má obchodník výdejní místo se skladem, ve kterém má veškeré zboží. Zákazník zboží objedná v e-shopu a následně si pro něj dojede do výdejního místa. Tento koncept je provozně nejjednodušší, neposkytuje však zákazníkům potřebný komfort a možnost dokoupení dalšího zboží.

CO-LOCATED  uspořádání Click and Collect obchodu přináší možnost vybrat si z veškerého sortimentu obchodníka. Veškeré zboží je vystavené na prodejních plochách a zákazník svůj předobjednaný nákup může libovolně doplnit. Tato flexibilita však přináší komplikace obchodníkovi, jelikož zboží prodávané v e-shopu může být právě kupováno zákazníkem v obchodu. Sledovat, jaký počet kusů zboží je v prodejních regálech a kolik je ho aktuálně blokováno zákazníky v e-shopu je velmi technicky náročné a v současné době je jedním z možných řešení označování veškerého zboží radiofrekvenčními štítky (RFID). Snímač štítků monitoruje aktuální zásobu v regálu a předává ji e-shopu. Tato technologie je i přes snižující se cenu RFID štítků velmi nákladná a pro FMCG zboží nerentabilní.

SMÍŠENÝ MODEL má podle odborníků největší šanci na provozuschopnou budoucnost. Obchodník má v tomto modelu rozdělený prostor své provozovny na skladovou část, kde probíhá příprava objednávek z e-shopu, a prodejní část, kde jsou vystaveny čerstvé výrobky, jako například pečivo, mléčné produkty, ovoce, ryby a jiné druhy zboží, u kterých je zákazníkem preferováno vlastní vybrání z důvodu různé kvality zboží.

Zdroj: elogistics.cz