CMR

Význam Obor
Úmluva o silniční dopravě zboží. V přeneseném významu doklad o uzavření smluvního vztahu na realizaci dopravy. Silniční doprava

 

Další logistické zkratky
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z