DHL Freight zkouší u firemní flotily CNG pohon

29. srpna v 07:27

Společnost DHL Freight, jeden z největších poskytovatelů logistických služeb, který nabízí svým zákazníkům komplexní řešení jejich přepravních potřeb, má společenskou zodpovědnost zakotvenu ve své firemní strategii jako jeden z hlavních pilířů. Nejnovějším příkladem tohoto přístupu je postupný přechod na alternativní CNG pohon u vozidel v rámci firemní flotily DHL Freight v České republice.

“Až 50% uspoříme na pohonných hmotách na jednom vozidle, což má pozitivní dopad nejen do ekonomiky provozu naší flotily služebních vozidel, ale také na životní prostředí” , říká Pavel Kajfosz, Fleet Manager DHL Freight v České republice a dodává: “Nyní jsme nakoupili první vozidlo, jedná se o vůz Škoda Octavia 1,4TSI s pohonem CNG. Vyhodnotíme efektivitu tohoto alternativního pohonu a rozhodneme se, zda-li a kdy budou všechna firemní vozidla jezdit v budoucnu na tento pohon.” DHL Freight má v současné chvíli v České republice vice než 100 firemních vozidel.


Před šesti lety Deutsche Post DHL, přední světová poštovní a logistická skupina, jíž je DHL Freightsoučástí, spustila svůj program GoGreen, zaměřený na ochranu životního prostředí a stala se tak první logistickou společností na světě, která stanovila měřitelný cíl v oblasti ochrany životního prostředí. Skupina chce do roku 2020 snížit své emise CO2 o 30 procent ve srovnání s úrovní v roce 2007.

Program GoGreen je trvalou součástí firemní strategie a výsledky této práce se odrážejí v takových oblastech, jako je snižování spotřeby energie, papíru a paliv, ale také v investicích do inovativních technologií.

V roce 2010 se začali k přepravě zásilek používat první elektrická vozidla. Dnes je součástí vozového parku Deutsche Post DHL zhruba 11 500 vozidel s alternativním pohonem nebo aerodynamickými úpravami či přestavbou motoru a jejich počet neustále roste.


Aktivity v rámci programu GoGreen, ke kterým se nyní zařadil i provoz vozidla na CNG pohon, jsou jedním z pilířů společenské zodpovědnosti DHL Freight v České republice. Společnost svým zákazníkům nabízí řadu ekologicky přijatelných a energeticky úsporných možností přepravy zásilek. Zákazníci mohou takto snížené emise CO2 využít jako kompenzaci svých vlastních dopadů na životní prostředí.

Zdroj: TZ - DHL Freight