DKV nabízí kartu pro CO2 neutrální tankování

21. října 2014

Společnost DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro dopravce, uvádí na trh kartu DKV Climate umožňující CO2 neutrální tankování. Zároveň se rozhodla jít svým zákazníkům příkladem a kompenzovat emise vyprodukované vlastní činností.

„Dopravní firmy jsou ohledně snižování emisí CO2 pod stále větším tlakem ze strany svých zákazníků. Snaží se je eliminovat různými způsoby, např. systematickým proškolováním řidičů, důkladným servisem vozidel nebo chytrým plánováním tras," říká Ondřej Pavlík, výkonný ředitel české a slovenské pobočky DKV Euro Service. „Pokud má dopravce vyřešenou kompenzaci emisí, je pro řadu např. německých nebo francouzských firem, kde jsou požadavky na ochranu životního prostředí daleko vyšší, zajímavým partnerem. Tato výhoda se projeví obzvláště během výběrových řízení," doplňuje O. Pavlík.

Uživatelé karet DKV Climate s každým litrem investují dodatečnou částku na certifikované projekty pro ochranu klimatu a tím aktivně přispívají k celosvětové CO2 neutralitě. Cesty flotil tak mohou být až 100% CO2 neutrální. Kromě pozitivních účinků na životní prostředí je aktivní přístup k ochraně klimatu jasnou konkurenční výhodu a posiluje značku. Obchodní partneři preferují CO2 neutrální společnosti.

DKV se rozhodla jít svým zákazníkům příkladem a zpětně kompenzuje všechny CO2 emise, které firma vypustila do ovzduší v roce 2013, a zároveň investuje do certifikovaných projektů na ochranu klimatu, díky nimž se sníží emise ve vybrané lokalitě o 3 448 tun CO2 ročně. Kalkulace emisí CO2 zahrnuje všechny obchodní procesy od vytápění a klimatizace, spotřeby elektrické energie, papíru a kancelářských potřeb přes elektronická zařízení (včetně karet DKV a DKV Boxů), stravování a distribuci až po obchodní přepravu, dojíždění za prací, odpad a vodu.

Všechny projekty na ochranu klimatu (např. větrná energie v Turecku, vařiče na biomasu v Číně či solární vařiče na Madagaskaru) jsou realizovány ve spolupráci s organizací myclimate Deutschland gGmbH. Příspěvky jsou exkluzivně určeny na projekty s nejvyššími certifikačními standardy pro CO2 projekty, jakými jsou Gold Standard, CDM a Plan Vivo. DKV Euro Service a společnost myclimate nabízejí firmám certifikaci potvrzující kompletní kompenzaci CO2 emisí.