ICC

Význam zkratky Obor
Internationl Chamber of Commerce - mezinárodní obchodní komora. Instituce vydávající mezinárodní doložky INCOTERMS Doprava