Komunikující auta jsou blíže skutečnosti

20. srpna v 18:17

Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu zahájil práce na výzkumu, který by měl přinést přímou komunikaci mezi automobily. Navrhovaný systém neustále monitoruje aktuální polohu a rychlost vozidla a radiovým signálem ji vysílá do okolí. Ostatní vozidla tento signál přijímají a upozorní řidiče např. na vozidlo, které o několik aut vpředu v koloně náhle zabrzdilo. Stejně tak bude řidič upozorněn na přijíždějící auto, které je mimo jeho zorný úhel.

zdroj: www.dot.gov

Díky komunikační technologii budou také řidiči dostávat aktuální informace o dopravní situaci a předejít tak zdržení v kolonách z důvodu dopravních nehod a uzavírek. Systém řidiče upozorní v dostatečném časovém předstihu a navrhne alternativní trasu. Tímto dojde k redukci kongescí a celkovému ekonomickému zefektivnění dopravy z důvodu úspor času i pohonných hmot.

Americký ministr dopravy Anthony Foxx řekl, že „tato technologie nás posune od pomáhání lidem přežít nehody, k pomáhání lidem předcházet nehodám.“. Nejprve je však nutné definovat pravidla komunikace a celkového uplatnění technologie.

Technologické řešení komunikačního systému bude odděleno od prvků aktivní bezpečnosti, kterými jsou moderní vozidla již běžně vybavena. Přesto by tyto technologie měly být kompatibilní, aby bylo v budoucnu možné jejich propojení a vytvoření ovládacích mechanismů autonomních vozidel. Tato vozidla by část úkonů řízení ovládala sama nebo by řidič mohl řízení zcela svěřit do „čipů a obvodů“ automatiky.

Úřad odhaduje, že by tato technologická opatření mohla zabránit až 592 tisícům dopravních nehod zejména při odbočování vlevo a křížení jízdních drah vozidel. Za jeden rok by na území USA mohlo být zachráněno kolem tisíce lidí, kteří přijdou o život při dopravních nehodách.

Zdroj: elogistika.info