Křižovatka smrti u Lipníku byla přestavěna s měsíčním předstihem

10. října 2014 v 7:30

Téměř s měsíčním předstihem dnes byla dokončena rekonstrukce „křižovatky smrti“ nacházející se na obchvatu Lipníku nad Bečvou. Ministr dopravy Antonín Prachař tak naplňuje svůj slib, že mimo napojení naší infrastruktury na transevropské sítě bude usilovat také o odstraňování nebezpečných míst na našich komunikacích. Právě tato křižovatka „Na Horecku“ na silnici I/47 podle statistiky patřila mezi vůbec nejnebezpečnější v České republice.

Přestavbu průsečné křižovatky „Na Horecku“ u Lipníku nad Bečvou v křižovatku okružní se stavařům podařilo dříve dokončit přesto, že stavba byla s ohledem na snahu o co nejmenší omezování dopravy proti původnímu plánu komplikovanější. „Velmi si vážím toho, že se stavařům práce na nebezpečné křižovatce u Lipníku podařilo dokončit dřív. Dosáhnout stavu, aby naše silnice byly kvalitní a současně bezpečné, patří od počátku mezi mé základní cíle. Nově vzniklý rondel bezpečnost tohoto místa řeší zcela jednoznačně,“ uvedl ministr Antonín Prachař.

Uzavírka byla rozdělena do několika etap. Příprava stavby byla zahájena 15. srpna 2012 zadáním technické studie a ukončena dodáním projektové dokumentace pro provedení stavby 30. dubna 2014. Celá příprava (veřejná soutěž na dodavatele projektové dokumentace a její zpracování, územní, stavební i otevřené výběrové řízení) trvala pouze 22,5 měsíců. Přitom u velkých liniových staveb se uvádí průměrná doba přípravy 13 let. Původně měla být stavba křižovatky dokončena do 31. října 2014, reálně se ji podařilo dokončit už 9. října. „Celá rekonstrukce probíhala pouze za částečné uzavírky silničního provozu. Po dřívějším dokončení prací na D1 mezi pražským Chodovem a Průhonicemi se jedná o další urychlenou stavbu a celému týmu za to patří velký dík. Věřím, že to řidiči ocení,“ dodala Soňa Křítková, pověřená vedením ŘSD.

Konkrétně se jedná o přestavbu průsečné křižovatky silnic I/47 a II/437 na obchvatu Lipníku nad Bečvou na křižovatku okružní, která je vyřešena na ploše původní křižovatky s využitím odbočovacích a připojovacích pruhů. Délka stavby na silnici I/47 je 367,63 metrů, celková cena stavby dosáhla 8,2 milionů korun. Původně byla na daném místě křižovatka ve tvaru písmene T, při stavbě obchvatu Lipníku ale došlo ke změně na průsečnou. Počet nehod na původní křižovatce vzrostl od roku 2006, kdy se po dostavbě obchvatu města změnila přednost v jízdě. Policie tam od té doby zaznamenala na sedm desítek nehod, včetně několika nehod smrtelných.

Zdroj: Ministerstvo dopravy