KSS Retail má nové automatizované řešení pro cenovou optimalizaci

15. srpna v 19:49

Nová verze aplikace PriceStrat® dává prodejcům, využívajícím různé obchodní kanály, možnost urychlit aktualizaci cen a zvýšit tak svou konkurenceschopnost v cenové a propagační oblasti.

Firma KSS Retail, člen skupiny dunnhumby, dnes představila důležitou aktualizaci svého špičkového řešení PriceStrat® pro správu cen a propagačních akcí pro prodejní a obchodní týmy. Aplikace PriceStrat verze 5.4 přináší nové funkce v oblasti automatizace a také vylepšení, která prodejcům využívajícím řadu různých prodejních kanálů umožňuje efektivní, flexibilní a rychlejší plánování činností a efektivnější využívání cenových a propagačních aktivit pro získání konkurenčních výhod a posílení věrnosti zákazníků.

Maloobchodní prodejci rychloobrátkového spotřebního zboží musí neustále řešit nastavování správných cen pro trhy, které se neustále mění. Musí si neustále hlídat cenovou konkurenceschopnost, a to zejména u těch produktových kategorií, kde jsou zákazníci nejvíce citliví na cenu. Pokud by to nedělali, hrozí jim podle analytiků ztráta zákazníků. Nepřesné nebo zastaralé údaje o nákladech na dodavatele nebo cenách konkurence mohou mít závažné důsledky pro obchod, takže je strategicky důležité rychle reagovat na výkyvy trhu.

Díky automatizovanému cenovému modulu, který je v aplikaci PriceStrat 5.4 nyní k dispozici, mohou obchodníci okamžitě aktualizovat své náklady nebo informace o konkurenci od třetích zdrojů a ihned, na základě předem definované cenové politiky, dynamicky provádět změny cen. Obchodníci také mohou nastavit pravidla a oznámení, které je upozorní na nutnost změny či prověření cen. Tyto jednoduše ovladatelné funkce eliminují nutnost provádět většinu manuální práce, která zpomaluje akceschopnost firem. Systém pro automatické počítání cen navíc manažery upozorní, pokud se ceny dostanou mimo předem nastavené cílové rozmezí. To umožňuje organizacím ustoupit od tradiční praxe neustálé optimalizace kategorií s pomocí kalendářového systému. Namísto toho mohou spoléhat na svá vlastní data, která jim umožní odhalit chování zákazníků a ukázat jim změny, které je třeba provést pro maximální využití tržního potenciálu.

Kromě toho, aplikace PriceStrat 5.4 byla vytvořena v duchu strategie KSS Retail, tedy s důrazem na maximální produktivitu a snadnost použití pro cenotvorné týmy, tak, aby bylo možné provádět každodenní činnosti v oblasti optimalizace cen a propagačních akcí rychleji a intuitivněji. Díky zjednodušení procesů a zvýšení produktivity, což tato aplikace umožňuje, se obchodníci mohou soustředit na přijímání strategických rozhodnutí na základě přesných zjištěných dat. Aplikace PriceStrat 5.4 umožňuje obchodníkům:

  • Simulovat režijní náklady a dopady změn na prodeje jednodušeji, již během podmíněného plánování, a lépe tak uspokojovat očekávání zákazníků
  • Získávat lepší podklady pro provádění rozhodnutí za účelem udržení cílového zisku a hrubé marže a současně nabídnout zákazníkům lepší služby.
  • Zvyšovat svou cenovou konkurenceschopnost používáním dynamických a přesných pravidel, která lze přizpůsobit jednotlivým cenovým oblastem a prodejním kanálům, namísto standardně používaného systému, který využívá jedno a totéž pravidlo pro všechny segmenty.
  • Zvyšovat tržby za prodej pomaloobrátkového zboží, díky možnosti přesnějšího předpovídání situace.
  • Podpora širšího spektra měn navíc nadnárodním firmám pomůže s rozšiřováním na nové trhy

“Protože musíme čelit tvrdé konkurenci, těšíme se na využívání nové funkce automatické tvorby cen, kterou aplikace PriceStrat 5.4 nabízí. To nám umožní rychleji reagovat na situaci na trhu a nabídnout našim zákazníkům konkurenceschopné ceny," řekl Kent Butterfield, ředitel pro cenotvorbu ve firmě Associated Food Stores, která je regionálním prodejcem potravin a velkoobchodním řetězcem ve Spojených státech. “Aplikace PriceStrat 5.4 nám pomůže nejen rychleji činit informovaná rozhodnutí o cenách a propagačních akcích v rámci celé firmy, ale také nám umožní zefektivnit způsob, jakým pracujeme a ušetřit podstatné množství času a zbytečné práce,” dodal Kent Butterfield.

“Díky stále vzrůstající transparentnosti spotřebitelského trhu mají zákazníci mnohem jednodušší přístup k informacím o cenách než dosud. Proto jsou nové funkce aplikace PriceStrat 5.4 zaměřeny na to, aby obchodníkům pomohly udržet krok s dobou a mohli rychle měnit svou cenovou strategii v reakci na kroky zákazníků a konkurence,” řekl Yael Cosset, generální ředitel KSS Retail. “Díky špičkové technologii, kterou prověřily a vyzkoušely přední obchodní organizace z celého světa, posunuje aplikace PriceStrat 5.4 prediktivní využívání informací o zákaznících na novou, vyšší úroveň. To umožňuje organizacím rychle aktualizovat ceny a spouštět propagační akce, které jsou přesně šité na míru konkrétnímu trhu v jakékoli části světa, a to bez ohledu na to zda se jedná o online obchodní kanály nebo o tradiční způsoby obchodování.

Zdroj: KKS Retail