Linde Material Handling otevřela Centrum pro regeneraci trakčních baterií do vysokozdvižných vozíků

23. února 2015

Společnost Linde Material Handling Česká republika s.r.o. (Linde MH) uvedla do plného provozu regenerační centrum pro baterie používané v elektrických vysokozdvižných vozících. Centrum pro regeneraci trakčních baterií působí v sídle společnosti v Praze a jeho hlavním cílem je prodlužování životnosti trakčních baterií prostřednictvím cílené odborné regenerace. Služby nového centra doplňuje mobilní servis s působností po celé České republice.

Prodloužení životnosti baterie až na dvojnásobek
Trakční baterie s tekutým elektrolytem používané v elektrických vozících mají v praxi životnost okolo 2 000 nabíjecích cyklů.  Životnost baterií zkracují nepříznivé elektrochemické procesy, které vznikají i při správném používání – typickým projevem je například sulfatace aktivních desek článků. Vhodnými preventivními postupy je možné prodloužit životnost trakční baterie s původními články až na dvojnásobek obvyklé životnosti. Je také možné odborně revitalizovat, trakční baterii, která se ve vozíku nedá již použít, protože má vadný jeden nebo několik článků. Ing. Jindřich Kotyza, jednatel Linde Material Handling Česká republika, k výstavbě centra uvádí: „Naše nové Centrum pro regeneraci trakčních baterií si klade za cíl pomáhat jak zákazníkům, kteří chtějí preventivně zvýšit dobu aktivního používání trakčních baterií a prodloužit tak cyklus jejich pořizování, tak i těm, kteří právě zaznamenali první problémy na konci životnosti trakčních baterií a ocení prodloužení jejich životnosti.“

Diagnostika trakčních baterií patří mezi důležité služby nově otevřeného centra. Automatizovaný proces snímá nabíjecí a vybíjecí charakteristiky jednotlivých článků i celé baterie a na základě jejich vyhodnocení navrhují odborní pracovníci Linde MH zákazníkovi další postup.

Hlavním účelem centra je regenerace trakčních baterií, a to jak pravidelná, tak i jednorázová. Pravidelnou regenerací prováděnou periodicky, nejčastěji po každém roce provozu, je možné životnost baterie s původními články významně prodloužit. Taková regenerace je prováděna elektrickou a podle potřeby i chemickou cestou. Jejím výsledkem je odstranění nerozpustného sulfátu z elektrod článků a vyrovnání elektrických vlastností jednotlivých článků, což výrazně zpomalí nevratné škodlivé elektrochemické procesy.

Jednorázová regenerace neboli revitalizace je využívaná na konci životnosti trakčních baterií. Je určená pro provozovatele, kteří právě zjistili, že se jejich baterie v elektrickém vozíku už nedá vůbec dobít, nebo již vozík nevydrží v provozu požadovanou dobu, například celou jednu směnu. V Centru regenerace trakčních baterií Linde zákazníkovu baterii diagnostikují a poradí s dalším postupem. Pracovníci centra jsou schopni provést v případě potřeby výměnu vadných článků baterie za články jiné. A co je důležité, vymění je za takové články, které mají  podobné elektrické parametry jako zbývající funkční články. Tím je, na rozdíl od pouhé výměny vadného článku za nový, zajištěno optimální vyvážení elektrických vlastností jednotlivých článků a tedy i baterie jako celku.

Celý proces regenerace a revitalizace je prováděn na základě unikátního know-how a špičkového technického vybavení. Součástí regeneračních a revitalizačních procesů jsou další doprovodné služby centra jako například čištění povrchu bateriových článků parním čističem, odsávání elektrolytu z nosiče baterie, odstraňování oxidace z kontaktů, kabelů a propojek, mechanické opravy baterií a další.

Mobilní servis trakčních baterií
Současně se zahájením provozu Centra pro regeneraci trakčních baterií zřídila Linde i mobilní servis trakčních baterií, který pomáhá přímo v provozech zákazníků. Kvalifikovaný technik s potřebným vybavením provádí opravy a údržby trakčních baterií v terénu a využívá profesionálního zázemí a materiálového zajištění ze strany centra. Linde MH tak může v rámci svých služeb nabídnout opravy a údržbu trakčních baterií na celém území České republiky.

Součást širšího konceptu
Jak konstatuje Ing. Jindřich Kotyza, výstavba Centra pro regeneraci trakčních baterií spadá u Linde MH do širšího konceptu pro podporu elektrického pohonu vozíků. Čelní elektrické vozíky Linde, zejména ve verzi Evo uvedené na trh v loňském roce, splňují i ty nejnáročnější požadavky zákazníků kladené na spolehlivost, efektivitu a robustnost. Kromě toho společnost představila také rozšíření řady elektrických vozíků o model s nosností až 8 tun, čímž se elektrické vozíky dostávají do aplikací, které byly dříve vyhrazeny pouze vozíkům se spalovacími motory.

O kvalitě elektrických komponentů ze sériové výroby elektrických vozíků Linde svědčí i to, že jsou používány dalšími výrobci elektrických vozidel. Příkladem mohou být posunovací stroje Rotrac na nákladových nádražích, nakládací plošiny na letištích či futuristické vozidlo microMAX, které se testuje pro využití v přepravách v městských aglomeracích. Budoucnost mají i lithium-iontové baterie představené Linde MH v  loňském roce, jejichž využití se bude v následujících několika letech jistě dynamicky zvyšovat.

Ekologické hledisko
Provoz Centra pro regeneraci trakčních baterií je koncipován jako maximálně ekologický. Ing. Jindřich Kotyza k tomu uvádí: „Naše centrum nejenže prodlužuje životnost baterií a tím oddaluje nutnost výroby baterií nových, ale je i při svém provozu velmi šetrné k životnímu prostředí. Například energie, kterou jsou baterie při diagnostice nabíjeny, je při testování vybíjecích charakteristik vracena zpátky do sítě.“ Investice do Centra regenerace trakčních baterií v řádu milionů korun je tak dalším příspěvkem Linde MH k udržitelnému rozvoji.

Zdroj: Linde Material Handling