Linde MH: první předběžné výsledky provozu manipulační techniky s palivovými články v závodu BMW

30. ledna 2015

Linde Material Handling (Linde MH), přední evropský dodavatel manipulační techniky a skladových řešení, vyhodnotil provoz čtyř logistických vláčků a pěti vysokozdvižných vozíků s pohonem na palivové články, které před rokem předal na testování do závodu BMW Group v německém Lipsku. Na základě zkušeností nasbíraných v posledních měsících byly provedeny technické úpravy, které již v provozu fungují a jejichž následkem se spolehlivost techniky ještě dále zvýšila. Tento trend potvrzují i průběžná hodnocení Institutu manipulační techniky, materiálového toku a logistiky při Technické univerzitě v Mnichově (TUM), která tento projekt podporuje z vědeckého hlediska.

Ve výrobním karosářském závodě BMW v Lipsku se pro zásobování linky montážními díly používá manipulační technika na hybridní pohon s palivovými články, která vykonává stejné činnosti jako vozíky na elektrický pohon s běžnými olověnými bateriemi používané v ostatních závodech,“ říká Hannes Schöbel, produktový manažer pro inovativní pohony Linde MH. „Naším cílem je využít data získaná tímto projektem pro další optimalizaci vozíků a k dalšímu vývoji těchto technologií pro použití právě v oblasti manipulační techniky.“

„Vozíky Linde E25 HL a Linde E35 HL o nosnosti 2,5 a 3,5 tuny, které se v Lipsku používají, disponují nově vyvinutým systémem palivových článků s napětím 80 voltů. Od začátku projektu jsme u vozíků provedli značné optimalizace,“ říká Mark Hanke, vedoucí oddělení konstrukce manipulační techniky Linde MH. Patří sem například mnoho inovací softwaru palivových článků. „Informace o každodenním nasazení vozíků v závodu BMW v Lipsku jsou pro nás velmi cenné a doplňují naše vlastní testovací procesy v našich výzkumných odděleních,“ upřesňuje Hanke.

Jak jsou tyto optimalizace účinné, to dokumentuje i výzkum univerzity TUM. „Neustále vyhodnocujeme řadu aspektů této techniky včetně jednotlivých hlášení a servisních zpráv a tímto způsobem spolu s údaji o náročnosti údržby vyhodnocujeme technickou disponibilitu vozíku. Společně s časovým vyhodnocováním manipulačních kroků při dočerpávání vodíku se ukazuje technická provozuschopnost manipulačních vozíků,“ vysvětluje Robert Micheli, vědecký pracovník z týmu profesora Willibalda A. Günthnera z TUM.  „Na základě zkušeností získaných v tomto projektu jsme u nás společně s partnery projektu vyvinuli provozní směrnice pro použití průmyslových vozíků poháněných vodíkem, abychom budoucím uživatelům usnadnili pořízení a provoz této techniky včetně informací o potřebné infrastruktuře a příslušné legislativě.“

Projekt v Lipsku vyvolal velký ohlas u dalších zájemců. „Mnoho zákazníků se nás ptá na tuto technologii a také zda by si mohli aplikaci v závodu BMW v Lipsku prohlédnout,“ vysvětluje Hannes Schöbel. „Zanedlouho budeme dodávat tři další vozíky s pohonem na palivové články klientům z automobilové a logistické branže.“

BMW Group, Linde Material Handling a Institut manipulační techniky, materiálového toku a logistiky mnichovské univerzity TUM obdrželi v létě 2013 grant Spolkového ministerstva pro dopravu a digitální infrastrukturu na vybudování flotily vysokozdvižných vozíků a  tažných souprav s vodíkovým pohonem. Grant výzkumného projektu, který poběží až do dubna 2016, byl udělen v rámci Národního programu pro inovace vodíkových technologií a technologií palivových článků (NIP), a to v celkové hodnotě 2,9 milionu euro. Cílem projektu je vyzkoušet ekologické a efektivní vodíkové pohony manipulační techniky v reálných provozních podmínkách a vyvinout modely určené pro sériovou výrobu. Centrum pozornosti NIP se soustředí vedle velkých propagačních projektů také na projekty z oblasti výzkumu a vývoje. Program je koordinovaný organizací NOW GmbH (Národní organizace pro vodíkové technologie a technologie palivových článků).

Zdroj: Linde Material Handling

27. listopadu 2015 Společnost el nino parfum, internetový prodejce parfémů a...
19. listopadu 2015 Společnost Linde Material Handling (Linde MH), přední...
13. listopadu 2015 Společnost P3, vlastník, developer a správce průmyslových...
11. listopadu 2015 Světový leader v oblasti krásy a kosmetiky, společnost...
10. listopadu 2015 Společnost P3, vlastník, developer a správce průmyslových...
3. listopadu 2015 Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI; TSX: CIG)...
3. listopadu 2015 HB Reavis, přední developer komerčních nemovitostí ve střední...