Ministerstvo dopravy dává prioritu mezinárodnímu projektu rychlostní silnice R49 Hulín – Púchov

2. února 2015

Ministerstvo dopravy dává zelenou rychlostní silnici R49. Deklarovali to zástupci Ministerstva dopravy na společném jednání, které se uskutečnilo v pondělí 26. ledna. Jednání se účastnil náměstek ministra dopravy Kamil Rudolecký, poslanec Parlamentu ČR Petr Kořenek, senátor František Čuba, primátor Miroslav Adámek a další zástupci, kteří se podílejí na přípravě rychlostní silnice R49.

„Projekt propojení České a Slovenské republiky rychlostní silnicí R49 / R6 je pro nás základní prioritou,“ řekl úvodem náměstek ministra dopravy Rudolecký. Účastníci jednání připomněli tři oblasti přípravy od stavby Hulín – Fryšták, která dnes čeká na stavební povolení, přes úsek Fryšták – Lípa kde chce letos investor ŘSD dopracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, po úsek Lípa – Vizovice – Horní Lideč - hranice se Slovenskem, s potřebou dopracování posouzení tohoto úseku z pohledu ekonomického, technického včetně potřeb ochrany životního prostředí.

„Zařazení do transevropské dopravní sítě propojení České a Slovenské republiky jako devátého nákladního železničního koridoru (Praha - Česká Třebová - Hranice na Moravě - Púchov -Žilina - Košice - Čierna nad Tisou), včetně souvisejícího silničního propojení mezi ČR a SR rychlostní silnicí R49/R6 Hulín – Púchov, nás staví před potřebu efektivně spolupracovat a dokončit přípravu a realizaci do konce roku 2030,“ připomenul Jaroslav Drozd, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje.

Krajské město Zlín jako jedno z posledních krajských měst v ČR je dosud bez obchvatu, nebo alespoň vnitřního městského okruhu a silnice R49 v úseku Hulín – Fryšták – Lípa je spolu s R55 Hulín - Napajedla takovým obchvatem pro tranzitní dopravu. Dnes přetížený průtah třídou Tomáše Bati ve Zlíně je zátěží pro obyvatele a proto „říkáme R49 ano – potřebujeme tento projekt k dalšímu rozvoji města,“ zdůraznil primátor města Zlín Miroslav Adámek.

„Každý problém řeší konkrétní člověk“ připomenul senátor a radní Zlínského kraje František Čuba a spolu s Jaroslavem Kučerou, radním Zlínského kraje odpovědným za dopravu, deklaroval připravenost Zlínského kraje aktivně spolupracovat na všech procesech přípravy a pomoci řešení úkolů, které jsou v kompetenci jednotlivých orgánů a úřadů.

„Dohodli jsme se na vzniku pracovní skupiny, kde budeme průběžně konzultovat aktuální dění souvisejícího s přípravou projektu R 49 a jednou za tři měsíce svoláme koordinační jednání, kde společně vyhodnotíme postup a průběh prací na projektu“ doplnil předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš, které spolu se Zlínským krajem dlouhodobě prosazuje projekt R49 a má v celé záležitosti koordinační roli při tvorbě technicko – ekonomických podkladů a úspěšného průběhu přípravy.

Jaroslav Kučera zároveň zdůraznil, že R49 je základní prioritou Zlínského kraje a připomenul vazbu na zkapacitnění silnice II/490 jako navazující úsek na R4902 u Fryštáku k ulici Sokolské, kterou připravuje Zlínský kraj z Integrovaného regionálního operačního programu. „Jsme připraveni spolupracovat při kontrole a naplňování harmonogramu zásadních úkolů k urychlení přípravy R49 v kompetenci jednotlivých účastníků jednání“ doplnil radní Kučera.

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...
30. října 2015 S 1. listopadem letošního roku se mění vyhláška 167/2002 Sb.,...
29. října 2015 ŠKODA AUTO letos slaví nejen 120. výročí založení společnosti,...
29. října 2015 Renault Trucks předal ve spolupráci s výrobcem speciálních...