Ministr Mládek prosazuje tři nová opatření v boji proti stáčení tachometrů

10. listopadu 2014

Koncem října proběhla schůzka ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka se zástupci pracovní komise k problematice stáčení tachometrů. Předmětem jednání bylo seznámení ministra s výsledky činnosti komise a navrženými třemi opatřeními, která mají ochránit spotřebitele před nepoctivými praktikami prodejců ojetin. Ministr Mládek již dopisem vyzval ministra dopravy Antonína Prachaře k součinnosti v prosazení zmíněných opatření.

Dvanáctičlenná pracovní komise, složená ze zástupců šesti institucí — MPO, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a České obchodní inspekce, předložila ministru Mládkovi následující návrhy na ochranu spotřebitelů v oblasti stáčení tachometrů:

  1. Do zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích zakotvit zákaz pozměňování stavu počítače ujeté vzdálenosti a obecný zákaz nabídky takových služeb
  2. V citovaném zákoně zakotvit technické kontrole povinnost zapisovat do velkého technického průkazu a elektronického registru stav počítače ujeté vzdálenosti (v rámci dovozu stanovit odpovědnost za správnost údajů dovozci)
  3. Vytvoření veřejně dostupné databáze umožňující veřejnosti zjistit údaje o historii a skutečném počtu najetých kilometrů u konkrétního vozidla

Vzhledem k tomu, že výše uvedená opatření spadají do gesce Ministerstva dopravy, požádal ministr Mládek svého vládního kolegu Antonína Prachaře o součinnost.

"Ochranu spotřebitelů považuji za svoji osobní prioritu a závěr pracovní komise vnímám jako zásadní posun správným směrem. Navrhovaná opatření v ČR velmi chybí a jejich zavedení by výrazně zvýšilo ochranu spotřebitelů před praktikami podvodníků s ojetinami. Ministra dopravy Antonína Prachaře jsem 3. listopadu dopisem seznámil se závěry komise a vyzval jej, aby se prosazením opatření co nejdříve zabýval," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Zdroj: MPO

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...
30. října 2015 S 1. listopadem letošního roku se mění vyhláška 167/2002 Sb.,...
29. října 2015 ŠKODA AUTO letos slaví nejen 120. výročí založení společnosti,...
29. října 2015 Renault Trucks předal ve spolupráci s výrobcem speciálních...