NABP přezkoumává žádosti o domény s koncovkou .pharmacy určené pro provozovatele lékáren

23. ledna 2015

Společnost National Association of Boards of Pharmacy® (NABP®) v současné době přezkoumává žádosti o doménový název .pharmacy přijaté od držitelů ochranných známek registrovaných v rámci služby Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Trademark Clearinghouse (TMCH).

Po zahajovacím přihlašovacím období, které skončilo 19. ledna 2015, následuje zahajovací registrační období TMCH, které skončí 16. března 2015. V průběhu zahajovacího registračního období bude schválena registrace doménového názvu .pharmacy pouze pro ty společnosti, které předložily kvalifikační žádosti během zahajovacího přihlašovacího období. Aby byla registrace schválena, musí žadatel prokázat, že dodržuje standardy a postupy, které byly vyvinuty globální koalicí zúčastněných stran, včetně Mezinárodní farmaceutické federace. NABP uvedla doménu nejvyšší úrovně (Top-Level Domain, TLD) .pharmacy s cílem poskytnout spotřebitelům na celém světě prostředek pro snadnou identifikaci bezpečných a legálních on-line lékáren a příbuzných zdrojů.

Po zahajovacím přihlašovacím a registračním období a před zahájením období všeobecné dostupnosti 3. června následují další dvě speciální registrační období:

•Omezené registrační období pro Verified Internet Pharmacy Practice Sites® (VIPPS®), Veterinary-Verified Internet Pharmacy Practice Sites® (Vet-VIPPS®) a program NABP e-Advertiser Approval

o17. února 2015 až 16. března 2015: Subjekty, které jsou akreditovány prostřednictvím programů VIPPS nebo Vet-VIPPS společnosti NABP, nebo schváleny v rámci programu e-Advertiser Approval, mohou společnosti NABP předkládat žádosti o název domény

o17. března 2015 až 1. dubna 2015: subjekty akreditované prostřednictvím programů VIPPS, Vet-VIPPS a e-Advertiser si mohou registrovat své doménové názvy prostřednictvím schváleného registrátora

•Omezené registrační období pro lékárny, které připravují léky

o1. dubna 2015 až 30. dubna 2015: Lékárny, které připravují léky, mohou podat žádost u společnosti NABP

o30. dubna 2015 až 2. června 2015: Schválené lékárny, které připravují léky, si mohou registrovat své doménové názvy prostřednictvím schváleného registrátora

Všeobecná dostupnost, která začne 3. června 2015, umožní všem subjektům, které poskytují produkty, služby nebo informace související s léky, a které splňují standardy způsobilosti pro doménu .pharmacy, žádat a registrovat své domény.

Kromě subjektů akreditovaných v programech VIPPS, Vet-VIPPS nebo schválených v rámci programu e-Advertiser, musí subjekty, které žádají o doménový název .pharmacy, nejprve podat žádost, příslušné doklady, a zaplatit poplatek za podání žádosti společnosti NABP. NABP tyto materiály vyhodnotí, aby byl zajištěn soulad s normami programu. NABP buduje síť mezinárodních regulačních skupin, která usnadní vyhodnocování žádostí o mezinárodní doménové názvy. Po schválení budou žadatelé moci zaregistrovat název domény prostřednictvím schváleného registrátora.

Z desítek tisíc stránek, které prodávají léky na předpis online, přezkoumala společnost NABP více než 10 800 stránek, a zjistila, že téměř 97% z nich nedodržuje lékárenské zákony a normy sloužící k ochraně veřejného zdraví. Společnost NABP uděluje oprávnění k používání domény .pharmacy pouze těm oprávněným provozovatelům webových stránek, kteří dodržují zákony v jurisdikcích, ve kterých mají sídlo, a ve kterých mají sídlo jejich pacienti a zákazníci, aby jejich zákazníci mohli snadno vyhledat bezpečné online lékárny.

Další informace o TLD programu .Pharmacy, stejně jako informace o bezpečném online nakupování léků, najdete na adrese www.safe.pharmacy.

NABP je nezávislé, mezinárodní a nestranné sdružení, které pomáhá svým členským správním radám a jurisdikcím chránit veřejné zdraví.

11. listopadu 2015 Geis pracuje stabilně na zlepšování dostupnosti a většího...
20. října 2015 Pod taktovkou společností ShopSys a Shoptet, předních hráčů na...
14. října 2015 Prologis Inc., globální lídr v oblasti průmyslových nemovitostí,...
8. října 2015 Prologis Inc., globální lídr v oblasti průmyslových nemovitostí,...
19. srpna 2015 Investiční skupina Enern, která drží podíly v e-commerce...
29. července 2015 Prologis, Inc., globální lídr v oblasti průmyslových...
4. června 2015 DB Schenker Logistics začal jako první světový poskytovatel 3PL...