Nová hedvábná stezka, příležitost i pro české producenty

19. června 2015

PKP Cargo, nový vlastník druhého největšího českého železničního dopravce AWT, přichází s Novou hedvábnou stezkou, která by měla otevřít novou dopravní cestu pro obchodování s Čínou. Skupina PKP Cargo a společnost Zhengzhou International Hub z čínské provincie Henan, vytvoří společný podnik, který se bude zabývat železniční přepravou kontejnerů mezi střední Čínou a Evropou. V budoucnu by se tak i českým firmám obchodujícími s Čínou měla otevřít alternativní dopravní cesta pro jejich zboží.
 
Klíčovým prvkem společného projektu PKP Cargo a Zhengzhou International Hub je rozšíření suchého přístavu v Malaševicích (Małaszewicze) na polsko-běloruské hranici, který patří PKP CARGO. Výsledkem rozšíření bude navýšení počtu vlaků, na jejichž obsluze se podílí PKP CARGO z Číny do Evropy, na 300 vlaků za rok.
 
„Tato průlomová dohoda vytváří nové příležitosti pro obchod s Čínou”, říká Adam Purwin, generální ředitel společnosti PKP Cargo. „Tato dohoda je  dalším krokem v naší strategii mezinárodní expanze. Díky převzetí českého dopravce AWT  můžeme nabídnout našim čínským partnerům nejen komplexní logistické služby do západní Evropy, ale také přístup na další trhy starého kontinentu. Naše partnerství rovněž vytváří nové příležitosti pro evropské vývozy na jeden z největších trhů na světě. To znamená také nové příležitosti i pro české producenty”, dodává Adam Purwin.
 
Dne 16. června ve Varšavě podepsala skupina PKP Cargo a Zhengzhou International Hub dohodu o záměru spolupráce, který definuje rozsah a podmínky spolupráce. Obě společnosti do tří měsíců po uzavření této dohody vytvoří společný podnik (joint venture), kde každá ze smluvních stran bude mít 50% podíl. Tato společnost vytvoří společný investiční plán logistického centra v Malaševicích. Použití stávající infrastruktury umožní obsluhu zvýšeného počtu kontejnerů z Číny a tento modernizovaný terminál poskytne další logistické služby jako skladování a překládku. Díky tomu  má terminál v  Malaševicích šanci stát se hlavním centrem železniční přepravy mezi Čínou a Evropou.
 
Hlavním dopravním kanálem pro čínské zboží do Evropy je námořní doprava. Pouze 3,5 procenta vývozu z východní Asie do Evropské unie dorazí po souši, a to navzdory výhodám tohoto řešení, jimiž jsou nižší náklady i ve srovnání s leteckou dopravou, a to dokonce i přes to, že cestovní doba železniční dopravy je několikanásobně kratší než po moři. Doprava nákladu z centrální Číny do Německa po železnici trvá 11 až 14 dní, zatímco plavba po moři zabere 35 až 40 dnů.
 
„Železniční doprava je optimálním řešením pro mnoho kategorií zboží, které se nevyplácí transportovat letecky, a pro které námořní doprava trvá příliš dlouho”, říká Jacek Neska, člen správní rady PKP CARGO, zodpovědný za obchod. „V současné době se po železnici z Číny do Evropy přepravuje mimo jiné, textil, elektronická zařízení a díly pro stroje a mechanická zařízení. Doufáme, že objem nákladní železniční dopravy bude i nadále růst, a to i druhým směrem” dodává Jacek Neska.
 
Projekt "Jeden pás a jedna dráha" ("One Belt and One Road") předpokládá vytvoření síťového propojení infrastruktury mezi Čínou a Evropou. Polsko vzhledem k velikosti hospodářství a zeměpisné poloze v tomto projektu hraje důležitou roli. Právě na území naší země se protínají hlavní evropské dopravní cesty, které umožní společnou Hedvábnou stezku spojit s Čínou. Již nyní velká část železniční kontejnerové dopravy z Východu prochází maleševickým terminálem, který patří PKP CARGO. Jedná se o největší suchý přístav v Evropě, kde jsou překládány kontejnery z širokorozchodné tratě na evropské koleje.
 
Skupina PKP Cargo je zodpovědná za komplexní logistické služby v evropské části spojů s Čínou (Polsko-Německo). Jeden vlak s 41 kontejnery (délky 40 stop)takto může obsluhovat až 41 klientů (pro jednoho zákazníka - jeden kontejner). V současné době se skupina PKP Cargo podílí na třech vlacích z dovozu a na jednom exportním. Na přepravu kontejnerů používá PKP CARGO nové intermodální nákladní vozy délky 80 stop.
 
Spolupráce s provincií Henan po nabytí AWT posílení pozice PKP Cargo jako integrovaného logistického operátora s evropským rozměrem. Skupina PKP Cargo je druhým největším železničním dopravcem v Evropské unii.
 

23. listopadu 2015 Přesně před pěti lety vyjela po železnici první paleta...
19. listopadu 2015 Skupina AWT v rámci 3. etapy modernizace, která proběhne v...
13. listopadu 2015 Vláda schválila návrh ministerstva dopravy na nákup nových...
30. října 2015 Mezinárodní dopravní společnost AWT, člen skupiny PKP CARGO,...
7. října 2015 Zavedení detektorů překážek, úprava dopravního značení a do...
7. října 2015 Mezinárodní dopravní společnost AWT, člen skupiny PKP CARGO,...
8. září 2015 Do soutěže o provozování dálkové železniční dopravy na lince Plzeň...