Plno odpadů vzniká zbytečně, mnohdy i záměrně

28. října 2014

Dne 2. října 2014 České ekologické manažerské centrum (CEMC) uspořádalo první národní konferenci na toto téma. Konference poukázala na řadu zásadních nedostatků. Například významná část odpadů vzniká zcela zbytečně. Projevuje se tak problém v nedostatečné znalosti zákona o odpadech. Ukazuje se také Achilova pata systému evidence odpadů, protože některé odpady jsou vykazovány dvakrát. Program MŽP bude úspěšný jen za předpokladu, že se podaří vysvětlit, co skutečně předcházení vzniků odpadů je. Odpovědi najdete na stránkách www.predchazeniodpadu.cz.

Nejvíce odpadů vzniká v oblasti stavebnictví. Tyto odpady například v roce 2013 tvořily více než polovinu všech vzniklých odpadů! V číslech je to včetně vytěžené zeminy téměř 18 mil. tun. Největší část - 9,5 mil tun tohoto druhu odpadu tvoří zemina a kamení, a to v mnoha případech zcela zbytečně. Důvodem je často pohodlnost, obavy z pokut, neznalost zákona a mnohdy i záměr.

"Podle zákona o odpadech není nekontaminovaná zemina odpadem,“ uvádí Ing. Jiří Študent, výkonný ředitel CEMC a dodává: "Bohužel zde sehrává významnou roli ekonomický efekt. Firma zaplatí za odstranění zeminy jako odpad a následně ji pořídí zpět na terénní úpravy. Tímto se může záměrně a zcela zbytečně navýšit hodnota veřejné zakázky."

Problém nastává i u samotné evidence odpadů. Řada odpadů, typicky kovy, vznikají formálně jen na papíře. V praxi to vypadá tak, že sběrna odpad vykoupí a kvůli požadavkům odběratele jej překategorizuje. Výsledkem je umělé navýšení produkce odpadů - jeden odpad je v evidenci pak veden dvakrát, pokaždé však pod jiným katalogovým číslem.

"Docílit skutečně efektivního PVO, znamená v první řadě udělat si jasno v evidenci odpadů a následně se zaměřit na odpady, kterých vzniká nejvíce. Důležitou roli sehraje i vyhodnocení provedených opatření,“ uvedl Jiří Študent a dodává: “První národní konference jasně poukázala na řadu zásadních problémů, které bude nutné řešit (1). Domníváme se, že vznik centra PVO, které by sdružovalo odborníky napříč státní správou, odbornými asociacemi a podnikatelskou sférou, může být přínosný. Pokud má být program efektivní, musí dojít ke všeobecné shodě a zapojení všech subjektů.“

Občanům je potřeba vysvětlit, co je a co není předcházení vzniku odpadů. Odhadujeme, že pokud by se realizoval výzkum veřejného mínění, tak by určitě zásadní část občanů odpověděla, že PVO je třídění odpadů. Tak to však není. Pro podniky zase odpady neznamenají jen náklady na odstranění, do nákladů je nutné také započítat náklady na vstupní suroviny, energie, mzdy aj. Ne vždy si toto podniky skutečně uvědomují.

"Významnou roli bude tedy hrát kvalitní informovanost,“ vysvětluje Jiří Študent. „Průkopníkem v tomto ohledu je odborný měsíčník Odpadové fórum. Na portále www.Tretiruka.cz už nyní soustřeďujeme příklady a odborné články na toto téma. Rádi zveřejníme i další náměty a zkušenosti. Vše je volně přístupné z adresy www.predchazeniodpadu.cz, kde je dostupný i videozáznam z první konference PVO," uzavřel Jiří Študent.

Zdroj: Odpadové fórum

27. listopadu 2015 Společnost el nino parfum, internetový prodejce parfémů a...
19. listopadu 2015 Společnost Linde Material Handling (Linde MH), přední...
13. listopadu 2015 Společnost P3, vlastník, developer a správce průmyslových...
11. listopadu 2015 Světový leader v oblasti krásy a kosmetiky, společnost...
10. listopadu 2015 Společnost P3, vlastník, developer a správce průmyslových...