Přehledné a flexibilní dodavatelské řetězce patří mezi nejdůležitější logistické trendy

22. října 2010

Lepší přehlednost dodavatelského řetězce a větší flexibilita jsou i nadále důležitými trendy v odvětví biologických věd a zdravotní péče (LSH – Life Sciences & Healthcare). Jsou nezbytné pro zaručení bezpečnosti a integrity produktu. Zároveň umožňují realizovat efektivnější, poptávkou řízené dodavatelské řetězce a splňovat nové oborové legislativní normy či požadavky na distribuci inovativních produktů. Naznačují také rostoucí důležitost řízení logistických procesů a outsourcingu v tomto specifickém odvětví.

Tyto trendy, identifikované v loňské studii společnosti DHL s názvem Klíčové logistické trendy v oblasti biologických věd po roce 2020, byly opět potvrzeny účastníky konference DHL Global Life Sciences & Healthcare (LSH) 2014, která se uskutečnila letos v létě v Šanghaji. Fóra se zúčastnilo více než 170 zástupců největších světových farmaceutických společností a výrobců lékařských přístrojů.

DHL kromě realizace studií a průzkumů aktivně vede intenzivní dialog se svými zákazníky v sektoru zdravotní péče. Výsledná hluboká znalost tohoto odvětví umožňuje poskytovateli logistických služeb vyvíjet spolehlivá a flexibilní řešení a vystupovat jako globální partner sektoru LSH. „Vývojem individualizovaných a inovativních logistických služeb umožňujeme svým zákazníkům, aby se již dnes přizpůsobili komplexním budoucím tržním výzvám," říká Angelos Orfanos, prezident divize DHL Customer Solutions & Innovation, zodpovědný za sektor Life Sciences and Healthcare.

V nejnovějším zákaznickém průzkumu potvrdily tři čtvrtiny společností v sektoru LSH důležitost přehlednějších a flexibilně navržených dodavatelských řetězců. Z perspektivy zákazníků zároveň získaly na důležitosti další tři klíčové teze studie DHL z roku 2013: (1) 58 % dotazovaných považuje za velmi důležitý trend diferenciovanějších dodavatelských řetězců podle kategorií produktů (v roce 2013: 48 %); (2) 31 % dotazovaných považuje za mimořádně důležité geografické rozšiřování vlastních logistických dovedností do menších měst a venkovských oblastí (v roce 2013: 24 %) a (3) pětina účastníků výzkumu si myslí, že bylo velmi důležité vyvinout pod vlastní značkou internetové obchody a distribuční kanály pro koncového zákazníka (v roce 2013: 13 %). Do výsledků výzkumu bylo zahrnuto také pořadí problémů, které trh považuje za priority. Na vrcholu seznamu jsou čtyři problémy: kontrola teploty / chladírenský řetězec, efektivita nákladů, přístup a růst na rozvíjejících se trzích a soulad s legislativními požadavky.

Společnost DHL má díky své specializované divizi Life Sciences & Healthcare vynikající pozici, aby mohla uspokojovat neustále rostoucí poptávku svých zákazníků inovativními produkty a službami. Mezi dosavadní úspěšně realizované projekty patří například DHL Thermonet, který nabízí průběžné a transparentní sledování teploty v celém dodavatelském řetězci, dále DHL Medical Express pro urgentní přepravu lékařských nebo biologických produktů a DHL Recall Solution pro efektivní řízení citlivých svolávacích akcí.