Road Control, nový SW a služby pro plánování dopravy

23. března 2015

Road Control - plánování (optimalizace tras) poskytuje vysoce výkonné řešení výpočtu, jak nejlevněji obsloužit klienty nebo zvolená místa z centra či více center (depotů, servisních středisek) v určenou dobu a s definovaným vozovým parkem.

Road Control je ucelený systém technologií, softwaru a služeb, které řeší problematiku plánování dopravy a podpůrných mapových a lokalizačních služeb. Pro snadné použití poskytuje software a desktopové rozhraní s využitím výpočetní síly vzdáleného výpočtu v Cloudu. Umožňuje také rozsáhlé použití a integraci do stávajících systémů klienta formou webové služby.

Technologie Road Control je aktivně vyvíjena několik let a byla vytvořena s ohledem na tyto požadavky.

Klíčové vlastnosti Road Control:

 • Definice vlastností vozidel (jejich typy, fixní náklady a náklady na ujetý km, jejich kapacita, požadavky na přestávky v řízení a další vlastnosti).
 • Definice vlastností míst a požadavky na dodanou kapacitu, časová okna stanovená pro obsluhu a pro dobu obsluhy (např. délku vykládky či servisního zásahu), dále přiřazení konkrétního vozidla a míst a mnoho dalších vlastností.
 • Vzdálený výpočet v Cloudu - Road Control je dostupný jako desktop software se silou vzdáleného výpočtu.
 • Webová služba Road Control je určena pro integraci do aplikací a IT systémů partnerů nebo klientů.
 • Road Control podporuje použití profilů vozidel (nákladní vozidla a jejich fyzické a legislativní parametry, jako například převoz nebezpečných látek) a bere ohled na omezení silniční sítě pro nákladní dopravu.
 • Plánování probíhá s využitím detailní silniční a uliční sítě.
 • Poskytuje podrobné a detailní mapy a funkce hledání. V mapě zobrazuje také vybraná omezení pro nákladní dopravu.
 • Road Control je funkční na území Evropy a používá data pravidelně aktualizovaná v Cloudu.
 • Zdarma 14dní demoverze, plně funkční po celém území Evropy a s podporou nákladních vozidel.
 • Bez úvodního poplatku; měsíční cena je určována v závislosti na počtu vozidel.

Produkty Road Control:

 • Software Road Control - nejjednodušší cesta k plánování:
 • vzdálené výpočty v Cloudu,
 • aktuální mapy s vyznačením,
 • hledání adres,
 • reverzní geocoding,
 • podpora nákladní dopravy.
 • Software Road Control Enterprise - pro vyšší komfort:
 • volba lokálního nebo vzdáleného výpočtu,
 • optimalizační a mapová data v lokální instalaci nebo přes internet,
 • možnost importu dat z informačního systému,
 • funkce Pomocník dispečera,
 • multilicenční program, síťová instalace.
 • Webová služba Road Control:
 • programové rozhraní pro komunikaci s Road Control v Cloudu,
 • geocoding je součástí webové služby Road Control,
 • možnost počítání více úloh současně,
 • výpočet v Cloudu nebo je možná dodávka celého řešení do vaší infrastruktury bez vazby na internet.

Technologie Road Control šetří peníze a čas - za cenu menší než je cena 1 l paliva pro vozidlo denně!

Demoverze Road Control

Road Control je možné vyzkoušet 14 dní zdarma.

https://www.roadcontrol.cz/zkusit-zdarma.html