Rozšíření vybavení vozidlového parku ČD Cargo, a.s.

16. prosince 2014

Nákladní železniční dopravce společnost ČD Cargo, a.s., realizoval v roce 2014 zakázku, která zajistila vybavení dalších 104 lokomotiv radiovým zařízením určeným pro komunikaci v systému GSM-R dle evropského standardu EIRENE (TSI Řízení a zabezpečení). Zakázka byla zadána společnosti ČD - Telematika a.s. na základě výsledků výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Zakázka byla dokončena v souladu se smlouvou do 30. 9. 2014 a její hodnota dosáhla téměř 48 mil. Kč bez DPH. Tento projekt navazuje systémově na obdobný projekt realizovaný v letech 2010 - 2012, v rámci kterého bylo vybaveno 197 lokomotiv.

Vybavení lokomotiv radiovým zařízením bylo předmětem projektu „Radiostanice GSM-R ČD Cargo v letech 2013-2014“ s finanční podporou z Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava (OPD), prioritní osa 1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T, oblast podpory 1.2. - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů (neinfrastrukturální část). Schválená výše podpory EU na tento projekt činí 20,3 mil. Kč. Podrobnější informace jsou na internetových stránkách www.OPD.cz. Dopravce tak směřuje své investiční aktivity k naplnění evropského standardu uplatňovanému na vybraných železničních tratích ČR, které jsou průběžně vybavovány tímto novým radiovým zařízením.

Projekt představoval dosazení, oživení a kontrolu funkčnosti vozidlové části systému, který se skládá z antény, komunikačního modulu GSM-R, bloku logiky, ovládacích modulů pro stanoviště strojvedoucího dle UIC612, napáječe a související kabeláže v lokomotivě. Nedílnou součástí je programové vybavení a návaznost na stávající radiové zařízení. Drážní vozidla tak jsou vybavena vozidlovou radiostanicí pro spojení v rámci interoperabilního systému pří řízení drážní dopravy.

Cílem a smyslem realizace projektu je kompatibilita se stacionární částí systému, který má přímý vliv na řízení a organizování drážní dopravy, přizpůsobení parametrů standardům Evropské unie a posílení zavádění interoperability. Implementace radiových zařízení sítě GSM-R do vozidel je plně v souladu se záměry a cíli Evropské unie vedoucí ke sjednocení systémů komunikace mezi dopravci a národními infrastrukturálními částmi.

Vybavování lokomotiv radiovým zařízením je velmi nákladné a díky realizaci projektu "Radiostanice GSM-R ČD Cargo v letech 2013-2014“ se tento proces výrazně urychlil.

Zdroj: ČD Cargo

23. listopadu 2015 Přesně před pěti lety vyjela po železnici první paleta...
19. listopadu 2015 Skupina AWT v rámci 3. etapy modernizace, která proběhne v...
13. listopadu 2015 Vláda schválila návrh ministerstva dopravy na nákup nových...
30. října 2015 Mezinárodní dopravní společnost AWT, člen skupiny PKP CARGO,...
7. října 2015 Zavedení detektorů překážek, úprava dopravního značení a do...
7. října 2015 Mezinárodní dopravní společnost AWT, člen skupiny PKP CARGO,...
8. září 2015 Do soutěže o provozování dálkové železniční dopravy na lince Plzeň...
20. srpna 2015 Společnost Deutsche Bahn (DB) spouští rozsáhlý...
16. července 2015 Novým obchodním ředitelem mezinárodní dopravní a logistické...