ŘSD má nová pravidla pro veřejné zakázky

8. prosince 2014

Od 20. 12. 2014 vejde v účinnost nová směrnice o aplikaci zákona o veřejných zakázkách zadávaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Významnou změnou je mimo jiné to, že zadavatelské útvary ŘSD mají za povinnost zadávací podmínky u veřejných zakázek malého rozsahu zveřejňovat na profilu zadavatele, a to již od poloviční výše zákonem stanovených limitů. Tento postup by měl výrazně přispět k transparentnímu průběhu veřejných zakázek.

„Změna systému zadávání veřejných zakázek byla jedna z mých priorit. Otevíráme tímto možnost mnohem širšímu množství uchazečů o veřejné zakázky malého rozsahu. Tento krok je také jedním z nástrojů minimalizace možností korupčního jednání,“ říká Soňa Křítková, pověřená řízením ŘSD.

Směrnice se týká veškerých zadávacích řízení na dodávky a služby, která přesahují částku jednoho milionu korun bez DPH. Veřejné zakázky na stavební práce musí ŘSD zveřejňovat
od 3 milionů s DPH výše. Výjimku z tohoto postupu musí vždy schválit generální ředitel ŘSD.

V mimořádných situacích je možné z tohoto předpisu učinit výjimku. Týká se to především případů, kdy se jedná například o odstranění havarijního stavu a mimořádná opatření pro zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, kdy by limity nestačily,“ dodává Soňa Křítková.

Zdroj: ŘSD

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...
30. října 2015 S 1. listopadem letošního roku se mění vyhláška 167/2002 Sb.,...
29. října 2015 ŠKODA AUTO letos slaví nejen 120. výročí založení společnosti,...
29. října 2015 Renault Trucks předal ve spolupráci s výrobcem speciálních...