ŘSD obdrželo od společnosti Eurovia odmítavou odpověď na výzvu k opravě mostů na D47

20. ledna 2015

Ředitelství silnic a dálnic obdrželo od společnosti Eurovia negativní odpověď na svou výzvu, ve které požadovalo bezodkladné odstranění vad mostů SO 228 a SO 229 stavby D4708.2. ŘSD v dopise vyzvalo společnost Eurovia, aby předmětné mosty uvedla neprodleně do bezvadového stavu, a to na své riziko a náklady.

Vzhledem k zamítavé odpovědi, kterou Eurovia zaslala, přistoupí nyní Ředitelství silnic a dálnic k vypsání výběrového řízení na zhotovitele oprav, aby mohly mosty co nejdříve sloužit motoristické veřejnosti a byl odstraněn jejich havarijní stav. Zároveň ŘSD začne vymáhat prostředky na opravu obou mostů po zhotoviteli, jímž je sdružení firem, v čele s Eurovií CS. Náklady na opravu odhaduje ŘSD na 20 miliónů korun.

V dopise Eurovia odmítá zodpovědnost za současný kritický stav na základě dvou argumentů: použití studeného odvalu na údajný pokyn ŘSD a údajně nedostatečná údržba ze strany ŘSD.

V reakci na tato tvrzení ŘSD uvádí:

Materiál označený jako studený odval byl v dokumentaci pro zadání stavby i zvláštních technických kvalitativních podmínkách (ZTKP) obecně zmíněn mezi možnými druhotnými materiály uvažovanými pro použití do násypů stavby. ZTKP coby dokument s nejvyšší interpretační prioritou z technického hlediska na stavbě však použití tohoto materiálu nepřipouštěly.

Materiál skutečně zastižený kopanými sondami v násypech nemá chemické a geofyzikální vlastnosti požadované závaznými technickými předpisy.

Použitý materiál zastižený v násypech stavby nebyl ani správným způsobem certifikován a jeho certifikát navíc v průběhu výstavby zanikl.

Zhotovitel nikdy neupozornil ŘSD na nevhodné vlastnosti použitého materiálu, jak k tomu byl povinen podle smlouvy.

Oběma mostům věnovalo ŘSD naprosto standardní pozornost při údržbě. Od momentu zjištění technických problémů konstrukce měly tyto mosty dokonce vysoce nadstandardní pozornost a tím i patřičnou údržbu. Je třeba jasně uvést, že mostní konstrukce, jejichž technická životnost se má blížit 100 rokům, se nemůže ani při zcela zanedbané údržbě (k čemuž ovšem nedošlo) po čtyřech letech provozu dostat do havarijního stavu.

Zdroj: ŘSD

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...
30. října 2015 S 1. listopadem letošního roku se mění vyhláška 167/2002 Sb.,...
29. října 2015 ŠKODA AUTO letos slaví nejen 120. výročí založení společnosti,...
29. října 2015 Renault Trucks předal ve spolupráci s výrobcem speciálních...