ŘSD odstartovalo likvidaci sesuvu na D8

14. listopadu 2014

Začátkem příštího týdne se zahájí likvidace sesuvu na budované dálnici D8 u severočeských Dobkoviček. Odstranění masivního sesuvu, který v noci z 6. na 7. června 2013 pohřbil staveniště dálnice D8 na km 56, provede na základě rozhodnutí vlády ČR sdružení firem Eurovia, Metrostav, Stavby mostů Praha a Berger Bohemia. Hodnota zakázky činí 71,9 mil. Kč. Tato částka je cenou maximální, kterou uchazeč nesmí překročit. 

„Náročné práce na odtěžení vrchní části závalu začnou příští týden. Několik měsíců trval nezbytný geologický průzkum sesuvu a samotné mapování škod. Pokud to počasí dovolí, měly by hlavní práce být hotové do konce roku 2014,“ říká tiskový mluvčí ŘSD Jan Rýdl. „Likvidaci sesuvu a realizaci sanačních prací je potřeba zahájit ihned. Jakékoliv zdržení může mít v konečném důsledku nepříznivý vliv na životy a zdraví obyvatel níže položené obce a stejně tak způsobit škody na jejich majetku a dálničním tělese,“ dodává k situaci v místě sesuvu.

Při realizaci této stavby budou provedeny nejnutnější stavební práce, zabraňující dalším sesuvům. Především dojde k provedení terénních úprav odtěžením svahu za účelem optimalizace tvaru svahu a jeho odlehčení. Dalším krokem jsou meliorizace, tedy odvodnění celého okolí sesuvu: stavba vodního díla spočívající v realizaci záchytného příkopu, svodného příkopu, stabilizačních prahů, protlaku potrubí, retenční nádrže a usazovací nádrže. Účelem stavby je zachycení povrchových vod a jejich svedení do stávající vodoteče.

V případě zadání jinému uchazeči hrozí značná časová prodleva jednak samotného odstranění sesuvu a jeho sanace, jednak dostavby dálničního tělesa. Sanační práce se budou provádět v úseku již probíhající stavby a v případě zadání jinému uchazeči hrozí nekoordinovanost a prodražování, či dokonce nemožnost přístupu do oblasti sesuvu.

Sesuv v Českém středohoří strhl v noci na 7. června část nově vybudované dálnice D8. Výstavba dálnice D8, 0805 Lovosice – Řehlovice je dlouhodobě provázena problematickým správním povolováním, odvoláními a žádostmi o opravné prostředky rozhodnutí, podanými sdruženími ochrany přírody a krajina a aktivistů, v neposlední řadě žalobami proti vydaným rozhodnutím. 

Zdroj: ŘSD
Foto: Ilustrační foto

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...
30. října 2015 S 1. listopadem letošního roku se mění vyhláška 167/2002 Sb.,...
29. října 2015 ŠKODA AUTO letos slaví nejen 120. výročí založení společnosti,...
29. října 2015 Renault Trucks předal ve spolupráci s výrobcem speciálních...