ŘSD zkolaudovalo mimoúrovňovou křižovatku u Stéblové

15. prosince 2014

Ve čtvrtek 11. 12. 2014 přoběhla kolautace mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Stéblová na silnici I/37 mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Místo původní nevyhovující křižovatky Stéblová v km 41,5 silnice I/37 vznikla MÚK Stéblová s normovými délkami odbočovacích a připojovacích pruhů. První část křižovatky byla uvedena do provozu 6. 10. 2014. Zbytek křižovatky byl uveden do režimu „průjezd stavbou“ 28. 11. 2014. Nové nájezdové a sjezdové větve zajistí lepší napojení Pardubic a okolních obcí. Nejdelší novou komunikací je nájezd vedoucí od obce Srch, který měří celkem 818 metrů.

„Křižovatka má takové parametry, aby se zde do budoucna mohlo jezdit 130 km/h. Svým řešením a vybavením splňuje samozřejmě parametry a podmínky pro bezpečný silniční provoz, není překážkou ani pro přepravu nadrozměrných nákladů a umožňuje nám také snadnější údržbu,“ vyjádřil se generální ředitel ŘSD ČR Jan Kroupa.

Jedním ze základních požadavků na technické řešení dostavby silnice I/37 byla minimalizace zásahů do životního prostředí. Při výstavbě této křižovatky byl limitem silniční most, který převádí stávající silnici III /0373 (Srch – Staré Ždánice) přes silnici I/37. Při stavbě došlo
k úpravám stávajících inženýrských sítí a prodloužení podchodu pro pěší.

Na základě požadavku SŽDC, SDC Pardubice byla doplněna přeložka silnice III. třídy o nový povrch v délce cca 20 metrů až k výstražnému kříži železničního přejezdu v km 8,295 trati Pardubice – Hradec Králové.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Strukturálních fondů, jmenovitě Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Operačního programu Doprava. Nenávratný příspěvek Evropské unie ve výši 85% způsobilých výdajů projektu je poskytován v rámci Priority 4 „Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T“ v oblasti podpory - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T.

Informace o stavbě:

Název stavby: I/37 MÚK Stéblová
Místo stavby: Pardubický krajDélka: 750 m
Počet mostních objektů: 1ks podchod pro pěší
Zhotovitel: Chládek & Tintěra Pardubice, a.s.,
Cena díla: 47 095 717 Kč (bez DPH)

Zdroj: ŘSD

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...
30. října 2015 S 1. listopadem letošního roku se mění vyhláška 167/2002 Sb.,...
29. října 2015 ŠKODA AUTO letos slaví nejen 120. výročí založení společnosti,...
29. října 2015 Renault Trucks předal ve spolupráci s výrobcem speciálních...