Skupina České dráhy je v zisku

8. září v 22:22

Zásadní meziroční zlepšení vykázala za prvních šest měsíců letošního roku Skupina České dráhy. Podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) vylepšila svůj hospodářský výsledek o 668 milionů korun a dosáhla čistého zisku ve výši 158 milionů korun. Lépe si vedly všechny společnosti Skupiny ČD.

„V prvních šesti měsících jsme hodně šetřili,“ vysvětluje jeden z důvodů pozitivního trendu předseda Představenstva ČD, a. s., Daniel Kurucz. „Řádově jde o stovky milionů korun, kterými jsme dokázali částečně kompenzovat růst vstupů. Pomáhají nám efektivnější nákupy energií a materiálů, stejně jako snižování režijních či osobních nákladů. Naopak jsme dali více peněz do údržby vozidel.“

Osobní doprava snížila ztrátu o 382 milionů korun (dle IFRS)

Segment osobní dopravy meziročně snížil podle mezinárodních účetních standardů ztrátu o 382 milionů korun na –262 milionů korun. „Ve výsledku se nám opět odráží úspory. Například třicetimilionová úspora na právních službách nebo čtyřicet milionů ušetřených na režijních nákladech,“doplňuje člen Představenstva ČD, a. s., Pavel Krtek. „Na druhou stranu jsme ale dokázali i zvýšit obchodní výkonnost. Oproti loňsku jsou tržby z hlavní činnosti vyšší o 432 milionů korun.Jen na jízdném jsme utržili o 137 milionů víc. Je to přitom zásluha hlavně vnitrostátní dopravy.“ Počet cestujících se meziročně nezvýšil, o 1 % však vzrostl přepravní výkon, což naznačuje, že cestující s oblibou využívají vlaky na delší vzdálenosti. 

Nákladní doprava má půlmiliardový zisk (dle IFRS)

O 304 milionů korun lepší výsledek hospodaření vykázal v pololetí segment nákladní dopravy. Čistý zisk společnosti ČD Cargo tak dosáhl podle mezinárodních účetních standardů hodnoty 540 milionů korun.  „Přijali jsme řadu restrukturalizačních opatření a postupně zefektivňujeme dílčí činnosti napříč celou společností. Právě zvyšování produktivity práce a úspory provozních nákladů přispěly k dobrému pololetnímu výsledku nejvíc. Sílící konkurence totiž zapříčinila pokles přepravních výkonů a snížení tržeb z hlavní činnosti o cca 5 %,“dodává předseda Představenstva ČD Cargo, a.s., Oldřich Mazánek.

„Když hodnotím první pololetí, musím zároveň zmínit úspěchy, jejichž pozitivní dopad se projeví v příštích letech. Například jsme uzavřeli dohodu s německými Deutsche Bahn o pokračování spolupráce na lince Praha – Berlín – Hamburk a také jsme na linku do Vídně nasadili první railjety. Podařilo se nám díky tomu zásadním způsobem posílit naši pozici na poli mezinárodní dálkové železniční dopravy. Pololetní výsledky Skupiny České dráhy ukazují, že máme potenciál být úspěšnou obchodní firmou. Mateřská společnost se však v minulých letech zadlužila kvůli nutné obnově vozidlového parku, čeká nás otevírání trhu konkurenci i hledání dalších podnikatelských příležitostí, abychom zajistili našim lidem práci. Je proto třeba vnímat první pololetí jako dobrý začátek a dál pokračovat ve zvyšování efektivity,“uzavírá předseda Představenstva ČD, a. s., Daniel Kurucz.

Zdroj: parlamentnilisty.cz