Společenská odpovědnost je hlavním faktorem úspěchu

26. března 2015

Odpovědné podnikání je základem dlouhodobého růstu a úspěchu Deutsche Post DHL Group. Ve své výroční zprávě o společenské odpovědnosti (Corporate Responsibility – CR Report) Skupina poskytuje detailní pohled na své globální aktivity v oblasti společenské odpovědnosti a na pokrok, který učinila v průběhu loňského roku. Název letošní zprávy CR Report – „Insight“ (Porozumění) – podtrhuje cíl Deutsche Post DHL Group sdílet informace se všemi skupina zainteresovaných stran.

Zpráva CR Report hovoří o globálních aktivitách Skupiny v oblasti společenské odpovědnosti i o změnách a vývoji v ekonomické, sociální a ekologické oblasti. K pozitivnímu vývoji patří v roce 2014 opětovné zařazení do světového i evropského indexu Dow Jones Sustainability Index a uznání s nejvyšším dosaženým hodnocením od organizace MSCI, předního poskytovatele investičních podpůrných nástrojů. Základním prvkem zprávy je materiální analýza provedená v roce 2013, postavená na komplexním průzkumu mezi zainteresovanými skupinami, která tvoří základ vykazování aktivit CR celé Skupiny.

„Společenská odpovědnost je hlavním faktorem úspěchu. Naším cílem je podnikat odpovědným způsobem, vyvíjet udržitelné produkty a řešení pro zákazníky a využívat klíčové kompetence společnosti ku prospěchu všech,“ říká Christof Ehrhart, Executive Vice President Corporate Communications and Corporate Responsibility ve společnosti Deutsche Post DHL Group. „Jako poštovní a logistická společnost děláme především jediné – spojujeme lidi a usnadňujeme jim život. V naší jedenácté zprávě CR Report – nazvané „Insight“ – všem skupinám zainteresovaných osob poskytujeme pohled na to, čeho jsme dosáhli v loňském roce v různých oblastech spojených s CR, a kde jsme znatelně pokročili.“

Jedním z úspěchů v roce 2014 bylo dosažení 23% zlepšení v uhlíkové účinnosti napříč celou společností Deutsche Post DHL Group. Jde o projev trvalého zlepšování v oblasti snižování produkce uhlíku a o další velký krok směrem k dosažení cíle Skupiny, kterým je snížení produkce uhlíku v provozech (a při přepravě prostřednictvím subdodavatelů) o 30 % do konce roku 2020 (ve srovnání s rokem 2007). V oblasti korporátního občanství začala Deutsche Post DHL Group spolupracovat s iniciativou SOS dětské vesničky a globální vzdělávací sítí Teach For All, a to v jedenácti nových zemích. Dnes je Skupina aktivní celkem ve 32 zemích, kde pracuje na zlepšování vzdělávacích příležitostí a zaměstnatelnosti znevýhodněných dětí a mladých lidí. Experti „GoHelp“ společnosti DHL byly v roce 2014 nasazeni na sedmi letištích, kde prováděli školení připravenosti na přírodní katastrofy v rámci programu GARD. Dvakrát byl nasazen také tým DRT (Disaster Response Team), který pomáhal v Chile a Panamě.

Deutsche Post DHL Group dokázala zvýšit podíl ekologicky poháněných vozidel ve svém vozovém parku a do dnešního dne realizovala 17 600 opatření zlepšujících efektivnost přibližně 11 200 vozidel, čímž zlepšila ekologičnost svého vozového parku o více než 12 %. Na konci roku 2014 navíc Deutsche Post DHL Group získala společnost StreetScooter GmbH. S touto akvizicí Skupina podtrhla své přední postavení mezi inovátory v oblasti alternativních pohonných technologií a zajistila si možnost dalšího rozšiřování vozového parku o elektrická vozidla, která využívají elektřinu generovanou z obnovitelných zdrojů. Ve vykazovaném roce se množství zdrojů elektřiny z obnovitelných zdrojů v budovách, prostorách a elektrických vozidlech zvýšilo na více než 61 %. V roce 2014 se napříč celou Skupinou zvýšil počet praktikantů z různých povolání, a to na více než 5 000 po celém světě. Jen v samotném Německu si mohou absolventi středních škol vybrat z 20 uznávaných praktikantských programů. V únoru roku 2014 začal pracovat nově vytvořený výbor Diversity Council (Výbor pro rozmanitost), který pomáhá ukotvit rozmanitost a principy jejího řízení jako jeden z dlouhodobých rysů Skupiny, a podpořit tak cíle nastavené Skupinou v prohlášení „Corporate Diversity & Inclusion Statement“ týkajícího se rozmanitosti a začlenění různých kultur, národností i postižených osob. V Německu zaměstnává Deutsche Post DHL Group 9,1 % pracovníků s postižením a díky tomu již dnes výrazně překračuje národní průměr v německém soukromém sektoru. Skupina rovněž podporuje a vybízí zaměstnance k dobrovolnické činnosti v rámci svého každoročního globálního dne dobrovolníků (Global Volunteer Day) a fondu Living Responsibility Fund.

Podnikový podpůrný fond „We Help Each Other“ (Pomáháme si) nabízí zaměstnancům možnost pomoci kolegům, kteří byli postiženi přírodní katastrofou. Další aktivitou je program UPstairs, který nabízí stipendium dětem zaměstnanců.

Dále následuje přehled klíčových bodů v roce 2014:

 • V roce 2014 bylo přepraveno celkem 2,12 miliard uhlíkově neutrálních zásilek.
 • Ve srovnání s rokem 2007 se uhlíková účinnost zlepšila o 23 %.
 • Deutsche Post DHL i nadále zvyšuje ekologičnost svého vozového parku, který nyní čítá 11 200 ekologických vozidel.
 • Program připravenosti na přírodní katastrofy „Get Airports Ready for Disaster“ (GARD – Připravte letiště na přírodní katastrofu) provedlo školení na sedmi letištích v Dominikánské republice, Jordánu, na Filipínách, v Peru, na Srí Lance a dvakrát v Arménii.
 • „Týmy DRT“ byly nasazeny v Chile po lesních požárech a v Panamě po kontaminaci řek.
 • Partnerství s globální vzdělávací iniciativou „Teach For All“ se rozšířilo o národní organizaci „Enseña Ecuador“ a nyní zahrnuje celkem osm zemí. V loňském roce těžilo z práce 35 národních organizací v rámci programu „Teach For All“ 1,15 miliónu dětí a mladých lidí po celém světě.
 • Spolupráce s iniciativou „SOS dětské vesničky“ se rozšířila o partnerství s deseti dalšími národními organizacemi.
 • Počet zemí zapojených do partnerství se tak zvýšil na celkových 24.
 • Přibližně 108 000 zaměstnanců ze 117 zemí se zapojilo do globálního dne dobrovolníků a přispělo 245 000 hodinami dobrovolnických prací.
 • I přes složité globální ekonomické podmínky se počet zaměstnanců dále rozšířil na více než 480 000 pracovníků a vice než 5 000 praktikantů a učňů.
 • Začal fungovat Výbor pro rozmanitost, který podporuje prohlášení Corporate Diversity & Inclusion Statement.
 • Již dnes vlastní více než 40 % akciového kapitálu Deutsche Post DHL Group signatáři Zásad odpovědného investování (Principles for Responsible Investment).
 • Deutsche Post DHL Group byla znovu zařazena na seznam společností v indexu Dow Jones Sustainability Index (DJSI) a DJSI Europe
 • Organizace MSCI potvrdila nejvyšší hodnocení („AAA“) pro Deutsche Post DHL Group.

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...
30. října 2015 S 1. listopadem letošního roku se mění vyhláška 167/2002 Sb.,...
29. října 2015 ŠKODA AUTO letos slaví nejen 120. výročí založení společnosti,...
29. října 2015 Renault Trucks předal ve spolupráci s výrobcem speciálních...