Stát podpoří dobudování silniční infrastruktury v Dobrovízi 85 miliony korun

15. ledna 2015

Středočeský kraj získá k dobudování silniční infrastruktury u distribučního centra v Dobrovízi až 85 milionů korun. Na jednání vlády to ve středu 14. ledna prosadilo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Příprava plánovaných silničních staveb bude plně financována a zajišťována developerem a následná výstavba bude ještě v letošním roce plně hrazena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury až do maximální výše 85 milionů korun. Žadatelem o tyto finanční prostředky ze SFDI na výstavbu bude Středočeský kraj, který bude také investorem akce a správcem vybudovaných silnic. „Abychom odlehčili okolním obcím, průmyslovou zónu chceme propojit s rychlostní komunikací R6 a vybudovat obchvat Dobrovízi. Dnes přípravu a projektové záležitosti řeší soukromý investor sám a následně materiály předá Středočeskému kraji, který bude investorem a příjemcem dotace až do výše 85 milionů korun. Jsem rád, že se nám podařilo najít cestu ke splnění toho, co Česká republika Amazonu při vstupu do republiky slíbila. Přispějeme tím k vytvoření 1500-2000 pracovních míst a zlepšení celého podnikatelského prostředí ve Středočeském kraji,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Podpora Středočeského kraje vyplývá také z Memoranda o spolupráci mezi Středočeským krajem, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a společností Panattoni, jakožto developerem  komerční zóny Dobrovíz, uzavřeného v únoru 2014.

V současné době v komerční zóně Dobrovíz podniká více než sedm podnikatelských subjektů a zlepšení parametrů silniční infrastruktury povede ke zlepšení dopravní obslužnosti celé komerční zóny při současném snížení vlivů této dopravy na obyvatelstvo přilehlých obcí. Developer převzal záruky za včasné dokončení řádné investorské přípravy a za realizaci jednotlivých podmiňujících investic.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...
30. října 2015 S 1. listopadem letošního roku se mění vyhláška 167/2002 Sb.,...
29. října 2015 ŠKODA AUTO letos slaví nejen 120. výročí založení společnosti,...
29. října 2015 Renault Trucks předal ve spolupráci s výrobcem speciálních...