Tramvaje a vlaky „doskřípaly“ díky vědcům z VUT v Brně

13. ledna 2015

Pravděpodobně každý si dokáže vybavit nepříjemný zvuk skřípajících tramvajových či vlakových kol… Nejen tomu pomůže zabránit nový inteligentní systém mazání okolků kolejových vozidel, tedy mazání mezi kolem a kolejnicí, který vyvinuli brněnští vědci z Ústavu konstruování při VUT v Brně. Ten ve spojení s GPS daty navíc dokáže sám rozložit dávkování maziva po trati tak, aby bylo co nejefektivnější a na správném místě.

Přes neustále se zvyšující počet aut hraje kolejová doprava nezastupitelnou roli v moderních dopravních systémech. Vzhledem ke své účinnosti a šetrnosti k životnímu prostředí se bezesporu jedná o dopravu, které patří budoucnost. Tak, jak se zvyšují nároky na rychlost a komfort přepravy, roste množství sofistikovaných systémů, které moderní tramvaje a vlaky využívají. Mnohá zařízení, která jsou pro provoz zásadní, však zůstávají očím cestujících skryta.

Jedním z nich je zařízení na mazání okolků, které významně snižuje negativa velkého tření mezi okolkem kola a kolejnicí při průjezdu traťovým obloukem, jako jsou zejména zvýšené opotřebení kol i kolejnic a nepříjemné skřípění, které obtěžuje cestující i obyvatele lokalit v blízkosti tratí. S rostoucími požadavky na ochranu životního prostředí rovněž rostou požadavky na co nejúspornější dávkování maziva.  Ve světě i u nás se zatím obvykle používá zařízení, které v pravidelných intervalech vstřikuje mazadlo na kolo. Nevýhodou je příliš vysoká spotřeba drahého maziva, a to i tam, kde to není zapotřebí.

Vědci z Ústavu konstruování při VUT v Brně se proto zaměřili na vývoj systému, který sám dokáže rozhodnout o tom, kolik maziva bude pro dané kolo v daném místě trati právě potřeba. Výsledkem je unikátní zařízení, instalované na vozidlo, které s pomocí GPS dat, automaticky vytvořených mapových podkladů, informací o aktuálních provozních podmínkách a řídicích algoritmů, za jízdy průběžně optimalizuje a řídí celý proces mazání.

„Opotřebení kolejnic je běžné a zcela zamezit mu prozatím nelze. Optimalizací systému mazání však může být opotřebení významně omezeno a současně snížena environmentální zátěž, protože se nadbytečné množství maziva neuvolňuje do okolí. Situace je zvlášť významná ve městech. Problémy spojené s pravidelnou výměnou opotřebených tramvajových kolejí se nedotýkají jen provozovatelů kolejové dopravy, ale prakticky všech obyvatel města,“ vysvětlil profesor Martin Hartl z Ústavu konstruování při VUT v Brně.

Systém byl ve spolupráci s firmou Tribotec, spol. s r.o., vyroben a úspěšně odzkoušen v provozu tramvajové linky č. 4 Dopravního podniku města Brna. „Linka č. 4 poskytla vzhledem k velkému množství ostrých zatáček a zajímavému výškovému profilu ideální příležitost ověřit vlastnosti systému v praxi,“ upřesnil vedoucí výzkumného projektu Michal Vašíček z firmy Tribotec.

O tom, že se jedná o unikátní systém, se bylo možné před dvěma měsíci přesvědčit na největším evropském veletrhu železniční techniky InnoTrans 2014 v Berlíně, kde bylo zařízení pro adaptivní mazání okolků poprvé představeno.

Tento systém byl vyvinut v rámci spolupráce firmy Tribotec, spol. s r.o. a Ústavu konstruování při Vysokém učení technickém v Brně. Vývoj byl podpořen z veřejného rozpočtu České Republiky prostřednictvím projektu Ministerstva průmyslu a obchodu.