V autoškolách se bude učit a zkoušet nově

30. října 2015

S 1. listopadem letošního roku se mění vyhláška 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Vyhláška nově upřesňuje některá obecná ustanovení týkající se názvosloví Evropské unie, ale reaguje také na nové požadavky z hlediska provozu vozidel, jejich vybavení a technických zařízení. Zabývá se nejen adepty, kteří chtějí získat řidičské oprávnění, ale také výukou a výcvikem, zdokonalovacími školeními i zkušebními komisaři.

Například ve třetí části v § 14 je doplněn prakticky celý odstavec týkající se zkušebních komisařů, kteří nyní musejí mít, kromě jiného, znalosti nejen z ovládání a údržby vozidla, ale také bezpečnosti při manipulaci s nákladem, hospodárného řízení z hlediska spotřeby pohonných hmot, provozních nákladů a šetrnosti k životnímu prostředí, technických vlastností vozidel a jejich konstrukčních celků, zejména řízení, pneumatik, brzd, světel, a fyzikálních vlastností vozidel, zejména rychlosti, tření, dynamiky a energie. Žadatel o získání průkazu zkušebního komisaře nyní rovněž musí prokázat vysokou úroveň znalostí a dovedností při řízení motorových vozidel těch skupin, pro které je oprávněn provádět zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění.

V testu u zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel bude muset uchazeč nově prokázat i znalost způsobu bezpečného řízení vozidla v tunelech, u větších vozidel, tedy skupiny řidičských průkazů od skupiny C výše (týká se tedy především profesionálních řidičů) také základní znalosti z první pomoci a funkce provozních kapalin, zásady jejich kontroly, doplňování a výměny, zásady mazání jednotlivých částí vozidla a jejich kontroly a údržby v rámci ochrany před mrazem; zásady konstrukce, montáže a správného užívání pneumatik, zapojení, užívání a denní údržby brzdných systémů a regulátorů rychlosti, používání brzd s protiblokovacím systémem, typy spojovacích systémů, jejich funkce, hlavní části, jejich zapojení, užívání a denní údržbu; zásady preventivní údržby vozidel a řádných nezbytných běžných oprav a orientovat se i v otázkách odpovědnosti řidiče při nakládce, přepravě a vykládce nákladu.

Nově jsou stanoveny určitě úkony, které musí zvládnout žadatel o řidičské oprávnění pro jednotlivé skupiny řidičských oprávnění na motocykly. Jedná se například o kontrolu před zahájením jízdy, schopnost vést motocykl bez použití motoru, sejmutí motocyklu ze stojanu a jeho opětovné postavení na stojan, a dále také o prokázání schopnosti samostatného ovládání motocyklu bez přítomnosti druhé osoby na sedadle spolujezdce. K tomu účelu vyhláška doplňuje rovněž obrazovou přílohu, která přesně stanoví, jaké situace a úkony musí žadatel o oprávnění zvládnout. Jedná se například o pomalou jízdu, bezpečné otočení s motocyklem, projetí slalomu, brzdění na přesnost apod.

Pro všechny skupiny vozidel se pak praktické zkouška rozšíří například také o prokázání schopností při jízdě v zatáčkách, při míjení protijedoucích vozidel, včetně úseků s omezeným prostorem, předjíždění vozidel, jízda kolem překážek, zaparkovaných aut, dodržování bezpečného odstupu, rozjezd po zaparkování, po zastavení v provozu a po výjezdu z vozovky, průjezd dálničním uzlem a tunelem a také provedení nezbytných bezpečnostních opatření při opuštění vozidla.

Novela zákona rovněž rozšiřuje a podrobně popisuje hodnocení zkoušky z praktické jízdy a upřesňuje náležitosti záznamu o této zkoušce.

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...
30. října 2015 S 1. listopadem letošního roku se mění vyhláška 167/2002 Sb.,...
29. října 2015 ŠKODA AUTO letos slaví nejen 120. výročí založení společnosti,...
29. října 2015 Renault Trucks předal ve spolupráci s výrobcem speciálních...