V lednu nevyhověly tři vzorky nafty v bodu vzplanutí

20. února 2015

Od prvních dnů ledna 2015 pokračovalo monitorování jakosti pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území České republiky a následné odběry vzorků ke kontrole. Z celkem 235 odebraných vzorků pouze tři vzorky motorové nafty nevyhověly, a to v jakostním parametru bod vzplanutí. Ten byl naměřen až o 10 °C nižší, než stanoví příslušná technická norma, což je minimálně 53 °C. Jedná se tzv. nedbalostní odchylku, která nasvědčuje kontaminaci tohoto paliva benzínem. Nižší bod vzplanutí představuje riziko snížení viskozity motorové nafty a zhoršení její mazivosti. Zákazy prodeje do doby zjednání nápravy byly vydány na cca 39 tisíc litrů nejakostní motorové nafty ve dvou případech a s provozovateli čerpacích stanic, u nichž bylo toto nevyhovující palivo zjištěno, budou vedena správní řízení o uložení pokuty.

Odběrem vzorků automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG a CNG u čerpacích stanic pohonných hmot pokračovaly kontroly jakosti těchto pohonných hmot (dle zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách). Z celkového počtu 235 vzorků, odebraných a kontrolovaných v lednu, nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům celkem 3 vzorky, což představuje 1,3 %. Závady byly zjištěny pouze u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty.

Odebrané pohonné hmoty dle druhů – leden 2015

druh paliva

odebrané vzorky

 v %

nevyhovující vzorky

% z druhu paliva

Automobilové benziny

92

39,1

0

0,0

Motorové nafty

102

43,4

3

2,9

Směsné palivo

2

0,9

0

0,0

FAME

2

0,9

0

0,0

LPG

32

13,6

0

0,0

CNG

5

2,1

0

0,0

Etanol E85

0

0,0

0

0,0

Celkem

235

        100,0   

3

1,3

Motorové nafty

V  lednu bylo inspektory ČOI odebráno a kontrolováno celkem 102 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky stanovené příslušnou technickou normou, neboť nevyhověly v jakostním ukazateli bod vzplanutí. Hodnoty dvou vzorků byly shodně 43,0 °C a u třetího vzorku bylo naměřeno 46,5 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 °C). Další vzorky tohoto paliva jakostní ukazatele stanovené technickou normou (ČSN EN 590 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení) splnily.

Biopaliva v pohonných hmotách

Obsah metylesterů mastných kyselin byl kontrolován u 102 vzorků motorové nafty. Obsah etanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 92 vzorků. Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek nebylo laboratorními rozbory zjištěno.

Opatření

Opatření spočívající v zákazu prodeje motorových paliv, které neodpovídaly požadavkům zvláštních právních předpisů (dle ust. § 7 odst. 1, písm. b) zák. č. 64/1986 Sb., o ČOI) uložila Česká obchodní inspekce v průběhu ledna ve dvou případech. Zákaz dalšího prodeje do zjednání nápravy byl vydán na 38 831,4 l motorové nafty v hodnotě 1 436 699 Kč.

Závěr

Rozbory vzorků motorových paliv odebraných v lednu 2015 prokázaly odchylky od jakostních norem u 3 vzorků motorové nafty. Při porovnání s výsledky kontrol v prosinci došlo ke snížení poměru nejakostních pohonných hmot, a to z 1,5 % na 1,3 %.

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Zdroj: ČOI

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...
30. října 2015 S 1. listopadem letošního roku se mění vyhláška 167/2002 Sb.,...
29. října 2015 ŠKODA AUTO letos slaví nejen 120. výročí založení společnosti,...
29. října 2015 Renault Trucks předal ve spolupráci s výrobcem speciálních...