Většina středních a malých podniků do roku 2019 čeká až 50% příjmu ze zahraničí

16. října 2014

  • Výzkum EIU zvýrazňuje klíčové problémy, kterým podniky SME čelí na cestě na mezinárodní trhy, včetně kulturních bariér a neefektivity
  • Jako prioritní trh byla identifikována Čína, zatímco Afriku podniky SME stále nepovažují za příležitost k růstu

Většina malých a středně velkých podniků (podniků SME) vidí příležitost k růstu na mezinárodním poli a do pěti let se chystá generovat až 50 procent svých tržeb na zahraničních trzích. Toto je jedno z hlavním zjištění hloubkové studie provedené vydavatelstvím Economist Intelligence Unit (EIU) jménem DHL Express. Průzkum mezi vedoucími pracovníky ze 480 podniků SME a odborníky z lobbistických skupin po celém světě rovněž ukazuje, že malé podniky s globálními aspiracemi stále čelí vážným bariérám.

Podniky SME považují mezinárodní obchod za základ dlouhodobého úspěchu. Přesto podle jejich vedoucích pracovníků některé složité faktory, mezi které patří politická nestabilita, kulturní rozdíly a nedostatečná infrastruktura, stále působí potíže a často převáží nad hrubým potenciálem růstu na zahraničních trzích. Průzkum rovněž ukazuje rozdíl v mezinárodní aktivitě podniků SME na rozvinutých a rozvíjejících se trzích: aktuálně obchoduje mezinárodně téměř 69 procent respondentů ze zemí G72, ale jen 46 procent respondentů z regionu BRICM3. 

Největší překážkou je překonání rozdílu mezi tržním prostředím
Mnohé podniky SME jsou přesvědčeny, že jim v cestě k mezinárodnímu obchodu stojí vysoké bariéry. Mezi faktory, které jim brání vstoupit na nové trhy, byly dotazovanými vedoucími pracovníky zmiňovány kvalita infrastruktury cílového trhu, stabilita jeho politické scény, administrativní náklady spojené se zřízením místní pobočky či závodu a kulturní rozdíly v obchodu. Zvlášť vysokou pozornost si vysloužila neznalost zahraničních trhů: 84 % respondentů popisuje porozumění kultuře a jazyku cílového trhu jako důležitý až velmi důležitý faktor při určení jeho atraktivnosti. To rovněž vysvětluje, proč se většina podniků SME rozšiřuje na trhy, které připomínají ten jejich. Zpráva ukazuje, že podniky SME z trhů BRICM mnohem pravděpodobněji vyhledají růstové příležitosti v jiných rozvíjejících se zemích, zatímco podniky SME ze zemí G7 jsou aktivnější na rozvinutých trzích. Například v Rusku, Číně a v Jižní Americe je aktivních 15 procent dotazovaných podniků SME z regionu BRICM, ale jen 3,6 procent z regionu G7.

„Podniky SME BRICM zaujímají lepší pozici v jiných rozvíjejících se zemích díky své výborné schopnosti proplouvat výzvami, které tyto trhy předkládají. Rovněž dokážou jednat s nižšími náklady a využít menší počet konkurentů. Pokud budeme o těchto zemích uvažovat jako o budoucích růstových trzích, pak potřebují podniky SME v industrializovaných ekonomikách zrevidovat svůj přístup k rozvíjejícím se trhům a najít nové strategie, které jim pomůžou konkurovat v budoucnu na mezinárodním poli,“ řekl Ken Allen, CEO DHL Express. „Z vlastní zkušenosti společnosti DHL víme, že partneři a dodavatelé služeb, zvláště na poli logistiky a přepravy, mohou poskytnout zásadní podporu schopnosti konkurovat překonáváním kulturních bariér a potíží s infrastrukturou při současném řízení nákladů.“ 

Pokud jde o taktiku expanze, průzkum ukazuje, že důležitým faktorem zvažovaným podniky SME je partnerství. Většina ambiciózních podniků SME z regionu G7 preferuje práci s distributory, prodejci a ostatními společnostmi se zavedenou sítí, což jim v boji o své místo na novém trhu pomáhá snižovat náklady. Studie identifikuje množství inovativních přístupů v této oblasti, například využití existující maloobchodní sítě jiné společnosti pro vstup na subsaharský trh v Africe. 

Menší podniky říkají ano Číně a ne Africe
Přestože nám mezinárodní média předkládají zprávy o vysokém růstu Afriky, podniky SME se na ni stále dívají s výhradami. Přibližně 40 procent respondentů z regionu G7 a BRICM nevidí v tomto regionu vůbec žádné příležitosti k růstu. Nestabilní politické prostředí a nedostatečně rozvinutá infrastruktura představují pro mnohé podniky SME nepřekonatelnou překážku, proto zůstává pole otevřené velkým nadnárodním a státem vlastněným společnostem s větším finančním i politickým kapitálem. Na druhou stranu nejatraktivnějším růstovým trhem pro podniky SME s globálními vyhlídkami stále zůstává Čína. Velikost trhu a hospodářská politika čínské vlády vytvořily příhodné podmínky pro růst. Nicméně tytéž faktory a kulturní rozdíly, se kterými se mnohé podniky SME při obchodních aktivitách s Čínou setkají, také znamenají nutnost pečlivého plánování a správné strategie pro vstup na trh. 

„Vstup na nové trhy je pro mnohé malé podniky s ambicemi růstu očividně nesnadný, zvláště v regionech, jako je Afrika, která přesto nabízí do budoucna skvělý potenciál. Naše ambice jako světově nejmezinárodnější společnosti a globální jedničky v logistice je pomoci jim spojit se s potenciálními zákazníky kdekoli na světě a ukázat, že ke konkurování v globálním světě nepotřebují být kolosem. Díky pečlivému plánování, dobře sestavenému subdodavatelskému řetězci a jasným chápánín konkurenčních výhod ve spojení se správným nastavením mysli dokážou podniky SME překonat jakékoli hranice a podmanit si celý světový trh,“ dodal Ken Allen.

Zdroj: DHL