Vzácná kopie Dalimilovy kroniky zahájila svou cestu na EXPO

24. dubna 2015

Národní knihovna ve středu 22.dubna vypravila na cestu do Milána kopii pařížského zlomku Dalimilovy kroniky. Vzácný exponát přepraví na místo konání světové výstavy EXPO 2015 za přísných bezpečnostních a technologických podmínek logistická společnost DB Schenker.

U příležitosti zahájení výstavy EXPO 2015 pak Národní knihovna vystaví  1. 5. 2015 v Klementinu originál tohoto vzácného rukopisu. K vidění bude pouhý jeden den.Takzvaný pařížský zlomek je jediným známým latinským fragmentem iluminované kroniky tak řečeného Dalimila. Vytvořen byl v Bologni ve třicátých letech 14. století. „Jako trvalý exponát českého pavilonu tak podtrhne kulturní a historickou blízkost severní Itálie a České republiky,“ říká generální komisař české účasti Jiří F. Potužník a dodává: „U příležitosti zahájení milánské výstavy se Dalimilově kronice navíc dostane zvýšené pozornosti i u nás v ČR. Česká televize totiž uvede premiéru dokumentu Davida Vávry Kronika králů, který mapuje okolnosti vzniku této unikátní literární i výtvarné památky.“

První česky psaná kronika, nazvaná později Dalimilova, vznikla kolem v letech 1310-1314. Takzvaný pařížský zlomek představuje rukopis latinského překladu této kroniky, který byl vytvořen mezi lety 1331 a 1333 v Itálii. O zhotovení rukopisu v Itálii svědčí podle odborníků typ písma i iluminace, které odpovídají stylu dílen v Bologni. „Překlad Dalimilovy kroniky může souviset s mladým Karlem IV., který tehdy pobýval v Itálii. Víme, že ho navštívilo poselstvo české šlechty a že mu přineslo dary. Toto mohl být jeden z nich," říká o pařížském zlomku Zdeněk Uhlíř z historických a hudebních fondů Národní knihovny.

Pařížský zlomek, tedy 12 listů latinského překladu Dalimilovy kroniky, se podařilo Národní knihovně získat v roce 2005 v aukci. Význam rukopisu tkví především v tom, že o existenci latinského překladu kroniky neměl nikdo až do roku 2005 ani tušení. „Na pařížském zlomku je zajímavé, že je tak bohatě iluminovaný. Je to z rané středověké doby nejrozsáhlejší cyklus týkající se českých dějin a zajímavé je, že jsou viděny očima italského malíře," vysvětluje Zdeněk Uhlíř.

Přepravu vzácného exponátu do Milána zajistí logistická společnost DB Schenker, která je oficiálním přepravcem pro účast České republiky na Všeobecné světové výstavě Expo 2015. Kopie pařížského zlomku byla 24 hodin před převozem za přítomnosti restaurátora a přepravce zabalena do tkaného nekyselého papíru a umístěna do speciální schránky, klimastabilní dřevěné bedny. „Vnitřní stěny této bedny jsou polepeny parozábronou z tenké aluminiové fólie, na fólii je nalepena tepelná izolace v síle 3 centimetrů. Do vnitřního prostoru bedny bude vložena druhá bedna, s vnitřním prostorem přesně upraveným na velikost exponátu a potaženým vrstvou průmyslového tenkostěnného filcu,“ vysvětluje Jan Černý, jednatel Artex Art Services s.r.o., která se s DB Schenker na převozu podílí. Konstrukce bedny vychází ze standardů mezinárodního sdružení ICEFAT pro transporty uměleckých exponátů.

Po převozu do Milána zůstane Dalimilova kronika kvůli aklimatizaci opět 24 hodin uložena v přepravní schránce, poté bude umístěna do vitríny.

Převoz Dalimilovy kroniky není zdaleka prvním významným transportem, který společnost DB Schenker pro českou účast na EXPO 2015 v Miláně zajistila. „Dnešní přepravě předcházelo mimo jiné bezpečné doručení exponátů společností Nafigate a Bioveta od Lukáše Rittsteina nebo vnitřního vybavení interiéru pavilonu dodávané společností Lasvit, což je šest uměleckých děl v čele s kinetickou plastikou Maxima Velčovského,“ říká Petr Slabý, manažer veletržní spedice DB Schenker, a dodává: „Na místě jsou již také umělecká díla Jakuba Nepraše, mobiliář pro multimediální systém Laboratoř ticha a instalaci regionální expozice Země příběhů.“ Již před pěti lety, kdy se světová výstava konala v Šanghaji, zajišťovala společnost DB Schenker přepravu exponátů na EXPO, například reliéfů z Karlova mostu či obří zlaté kapky.

27. listopadu 2015 Nejpozději k 1. prosinci 2015 bude zahájen prodej ročních...
27. listopadu 2015 DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro...
24. listopadu 2015 Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním...
23. listopadu 2015 Přesně před pěti lety vyjela po železnici první paleta...
19. listopadu 2015 Skupina AWT v rámci 3. etapy modernizace, která proběhne v...
13. listopadu 2015 Renault Trucks představuje speciální nabídku pro zákazníky,...
13. listopadu 2015 Vláda schválila návrh ministerstva dopravy na nákup nových...
3. listopadu 2015 Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z...