A

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Vše

Slovník logistických zkratek

ADR

Význam Obor
dohoda upravující přepravu nebezpečných látek Silniční doprava

 

ADT

Význam Obor
Actual Time of Departure = skutečný čas odjezdu Silniční doprava

 

AMS

Význam Obor
After Market Service = pozáruční servis Supply Chain

 

APP

Význam Obor
přibližovací středisko řízení Letecká doprava

 

ATA

Význam Obor
Actual time of arrival = skutečný čas příjezdu Silniční doprava

 

Význam Obor
celní dokument prokazující dočasný dovoz zboží např. na výstavu či soutěž Silniční doprava

 

ATO

Význam Obor
Available to Order = dostupný na objednávku Supply Chain

 

ATP

Význam Obor
dohoda upravující přepravy zboží pod kontrolovanou teplotou Silniční doprava

 

ATP

Význam Obor
Available to Promise = dostupný na příslib Supply Chain

 

AVL

Význam Obor
Accredited Vendor List = seznam schválených dodavatelů Supply Chain

 

AWB

Význam Obor
airway bill = letecký nákladní list Letecká doprava