B

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Vše

Slovník logistických zkratek

B2B

Význam Obor
Business to Business - označení vztahu mezi dvěma obchodníky. Často se používá pro prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje nebo pro dopravu z provozovny na provozovnu. Supply Chain

 

B2C

Význam Obor
Business to Consumer- označení vztahu mezi obchodníkem a spotřebitelem. Často se používá pro prodej zboží koncovému zákazníkovi nebo pro dopravu z provozovny ke koncovému zákazníkovi. Supply Chain

 

BAF

Význam Obor
Bunker Adjustment Factor = palivová přirážka Doprava

 

BB

Význam Obor
Break Bulk Cargo = kusové zboží Silniční doprava

 

BC

Význam Obor
Bulk Cargo = hromadné zboží Silniční doprava

 

BL

Význam Obor
Bill of Lading = nálozný list. Cenný papír dokladující existenci přepravovaného nákladu Námořní doprava

 

BOM

Význam Obor
Bill Of Material = kusovník, čili dokument s přehledem všech dílů v příslušném počtu potřebných pro sestavení výrobku Supply Chain

 

BU

Význam Obor
Business Unit = obchodní jednotka ve smyslu oddělení, nebo samostatné prodejny