E

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Vše

Slovník logistických zkratek

EAN

Význam Obor
European Article Number - číselné označení výrobku. Jedná se o číslo ukryté v čárovém kódu na výrobku. O unikátnost kódu se stará asociace Gs1. Supply Chain

 

ECR

Význam Obor
Efficient Consumer Response - způsob spolupráce dodavatelů a odběratelů v logistickém řetězci, který má za cíl maximální dostupnost zboží při minimalizaci nákladů Supply Chain

 

EDI

Význam Obor
Electronic Data Interchange = systém na výměnu elektronických dat. Jedná se o standardizovanou elektronickou komunikaci mezi subjekty logistického řetězce. Supply Chain
 

 

EOQ

Význam Obor
Economic Order Quantity - takové množství zboží v objednávce při kterém jsou minimální dopravní a skladovací náklady Supply Chain

 

ERP

Význam Obor
Enterprise Resource Planning - softwarový nástroj pro plánování a řízení podnikových činností  

 

ETA

Význam Obor
Expected Time of Arrival = předpokládaný čas příjezdu Silniční doprava  

 

ETD

Význam Obor
Expected Time of Departure = očekávaný čas odjezdu Doprava