I

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Vše

Slovník logistických zkratek

Význam zkratky Obor
International Air Transport Association = Mezinárodní asociace leteckých dopravců Letecká doprava

 

Význam zkratky Obor
International Civil Aviation Organization = Mezinárodní organizace civilního letectví Letecká doprava

 

ICC

Význam zkratky Obor
Internationl Chamber of Commerce - mezinárodní obchodní komora. Instituce vydávající mezinárodní doložky INCOTERMS Doprava

 

IFR

Význam Obor
instrument flight rules = let podle přístrojů Letecká doprava

 

IRU

Význam zkratky Obor
International Road Union = mezinárodní silniční unie. Oborová organizace silniční dopravy Silniční doprava