M

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Vše

Slovník logistických zkratek

MFG

Význam zkratky Obor
Manufacturing = výroba Supply Chain

 

MOQ

Význam Obor
Minimal Order Quantity = minimální množství, které mohu od dodavatele odebrat Supply Chain

 

MOR

Význam zkratky Obor
Monthly Operations Review = měsíční přehled výroby Supply Chain

 

MPQ

Význam Obor
Minimal Package Quantity = minimální počet výrobků v balení/na manipulační jednotce Supply Chain

 

MPS

Význam zkratky Obor
Master Production Schedule = hlavní výrobní plán Supply Chain

 

MRB

Význam zkratky Obor
Materials Review Board = přehled správy materiálu Supply Chain

 

MRP

Význam zkratky Obor
Material Resource Planning = plán požadavků na materiál, neboli plán zásobování výroby materiálem Supply Chain

 

MTO

Význam zkratky Obor
Multimodal Transport Operator = operátor multimodální dopravy. Subjekt zajišťující služby pro multimodální dopravu, typicky provozovatel kontejnerového překladiště Silniční doprava

 

MVA

Význam zkratky Obor
Manufacturing Vallue Add = přidaná hodnota výroby Supply Chain