N

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Vše

Slovník logistických zkratek

NCI

Význam zkratky Obor
New Customer Introduction = představení (zavedení) nového zákazníka Supply Chain

 

NCL

Význam zkratky Obor
Non-Containerised Load = nekontejnerová zásilka (námořní) Námořní doprava

 

NDA

Význam zkratky Obor
Non Disclosure Agreement - smlouva o mlčenlivosti  

 

NPI

Význam zkratky Obor
New Product Introduction = zavedení nového výrobku  

 

NPI

Význam zkratky Obor
Non Performing Inventory = nepoužívané zásoby Supply Chain