P

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Vše

Slovník logistických zkratek

PLC

Význam zkratky Obor
Product Life Cycle = životní cyklus výrobku Supply Chain

 

PO

Význam zkratky Obor
Purchase Order = nákupní příkaz Supply Chain

 

POS

Význam zkratky Obor
Point Of Sale = prodejní místo Supply Chain

 

PPD

Význam Obor
Prepaid = vyplaceně Doprava