R

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Vše

Slovník logistických zkratek

Význam zkratky Obor
Radio Frequency Identification = radiofrekvenční identifikace. Označování zboží, manipulačních či dopravních jednotek pomocí elektronického štítku. Supply Chain

 

RID

Význam zkratky Obor
Úmluva o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží. Železniční doprava

 

Význam Obor
Řízení letového provozu ČR Letecká doprava

 

Význam zkratky Obor
Roll On - Roll Off - druh multimodální přepravy, kdy jsou kamiony přepravovány lodí. Na lodi jsou pouze pasažéři z převážených kamionů. Doprava

 

Význam zkratky Obor
Reduction of Hazardous Substance - směrnice EU upravující použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Supply Chain

 

Význam zkratky Obor
Rollende Landstrasse - kombinovaná doprava silnice/železnice. Na vlacích jsou převáženy celé soupravy i s kamiony. Doprava

 

ROP

Význam Obor
Re-Order Point = bod znovuobjednání, čili úroveň zásob, při které dochází k objednání nové Supply Chain

 

RSS

Význam zkratky Obor
Repetitive Supply Scheduling - plán opakujících se dodávek Supply Chain