T

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Vše

Slovník logistických zkratek

T/C

Význam zkratky Obor
Time Charter = nájem na dobu Doprava

 

TAT

Význam zkratky Obor
Turnaround Time = čas obrátky Supply Chain

 

TBA

Význam zkratky Obor
To be Announced = bude ohlášeno  

 

TCP

Význam zkratky Obor
Tranzitní celní prohlášení Doprava

 

TEU

Význam Obor
Twenty-foot Equivalent Unit - představuje velikost dvacetistopého konterjneru ISO A Silniční doprava

 

THC

Význam zkratky Obor
Terminal Handling Cost = poplatek za nakládku či vykládku zboží či manipulační jednotky. Doprava

 

TIR

Význam zkratky Obor
Karnet TIR je mezinárodní záruka za celní dluh. Při jeho předložení dopravce nemusí zboží vyclívat a skládat záruku v každém statě, kterým náklad projíždí. Silniční doprava

 

TWR

Význam Obor
letištní řídící věž Letecká doprava