V

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Vše

Slovník logistických zkratek

VAN

Význam zkratky Obor
Value Added Network = síť přidávající hodnotu. Řetězec subjektů jehož průchodem získává zboží na přidané hodnotě.  Supply Chain

 

VAT

Význam zkratky Obor
Value Added Tax = daň z přidané hodnoty  

 

VFR

Význam Obor
visual flight rules = let bez pomoci řízení letového provozu, tzn. "na oči" Letecká doprava

 

VIC

Význam zkratky Obor
Very Important Cargo = velmi důležitý náklad Doprava

 

VMC

Význam Obor
visual meterological minimum = minimální meteorilogické podmínky, za kterých je možné letět bez podpory ŘLP Letecká doprava

 

VMI

Význam zkratky Obor
Vendor Managed Inventory = zásoby řízené dodavatelem. Používá se i pro označení skladu, ve kterém je umístěno zboží patřící dodavatelům. Sklad je umístěn blízko odběratele. Supply Chain

 

VZV

Význam zkratky Obor
Vysokozdvižný vozík