W

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Vše

Slovník logistických zkratek

Význam Obor
Weather permitting - když počasí dovolí Doprava

 

Význam zkratky Obor
Waste Electronic and Electrical Equipment - směrnice pro nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem. Supply Chain

 

Význam zkratky Obor
Warehouse = sklad Supply Chain

 

WMS

Význam zkratky Obor
Warehouse Management System = informační systém pro řízení skladu. Jádrem systému je evidence pozic a množství uskladněného zboží. Systém řídí materiálové toky ve skladu, aby nedocházelo ke zbytečným manipulacím. Další vlastností WMS je řízení zásob dle expirací. Supply Chain