Firmy musí k dodavatelským řetězcům přistupovat inovativně, jen tak obstojí před konkurencí

6. října 2015

Podle studie společnosti DHL, předního světového poskytovatele logistických služeb, musí technologický průmysl přistupovat inovativně nejen k vývoji vlastních produktů, ale i k řízení dodavatelských řetězců. Jen tak může zabránit ztrátě tržního podílu.

Výzkum ukazuje, že minulost je v technologickém průmyslu špatným ukazatelem budoucích rizik. Technologické společnosti čelí v současné době výzvám v podobě zkracujících se produktových cyklů, rozvíjejících se trhů s rostoucí spotřebou střední třídy a předávání vybraných činností subdodavatelům. I když tyto trendy působí proti stabilitě obchodního prostředí, zdaleka nejsou jediným zdrojem nejistoty v technologickém průmyslu.

Cílem projektu bylo prozkoumat výzvy a trendy, které mají na toto průmyslové odvětví vliv v globálním měřítku. Na studii se společně s DHL podílela i Lisa Harrington, prezidentka společnosti lharrington group LLC. Její zpráva ukazuje, že budoucí dodavatelské řetězce pro technologický sektor musejí být štíhlé, pružné a odolné. Technologické společnosti musí rozvíjet velmi přizpůsobivé dodavatelské řetězce, které se dokážou rychle adaptovat napříč globálními trhy. Rychlé a efektivní přizpůsobování změnám je možné i při zachování nižších provozních nákladů a risku, společnosti však musí mít v případě nutnosti k dispozici plně kvalifikované kapacity, obvykle v rámci partnerství s hlavními poskytovateli logistických služeb.

Lisa Harrington k tomu říká: „Kvůli dynamickému rázu nejistoty a nejednoznačnosti v technologickém průmyslu je předvídání budoucího vývoje obtížné. Produktové životní cykly se neustále zkracují v důsledku usilovné snahy výrobců vytvářet nové inovativní produkty, jež nahrazují staré. Rozvíjející trhy a jejich rostoucí střední třída vytvářejí vysokou poptávku, která se obtížněji uspokojuje. Zároveň se rozšiřuje geografické pokrytí dodavatelskými řetězci a vzrůstá tak počet spolupracujících partnerů. Vlivem outsourcingu v technologickém průmyslu vznikají víceúrovňové a geograficky rozptýlené dodavatelské řetězce s nepřehlednými články, takže společnosti nemají kompletní přehled o svých logistických aktivitách.“

„Paradoxně v odvětví, které je tak úzce spjato s inovacemi, se musí většina společností naučit jejich inovativní způsob myšlení aplikovat i v oblasti dodavatelských řetězců. Jen tak si dokážou s aktuálními výzvami poradit a získají potřebnou pružnost a rychlost, aby mohly konkurovat těm nejlepším firmám, a navíc dosáhly vyšší efektivity a účinnější kontroly nákladů,“ doplňuje Lisa Harrington.

Studie se dále věnuje nejlepším postupům společností v technologickém sektoru a jejich způsobu adaptace na nové výzvy. Mezi ně patří uzavírání partnerství s nezávislými logistickými firmami, tzv. třetími stranami (3PL), které samostatně řídí rozmanité logistické aktivity příslušné technologické společnosti. Tito hlavní poskytovatelé logistických služeb používají nástroje pro sledování dodavatelského řetězce v reálném čase. DHL například využívá patentovaný nástroj DHL Resilience360, který umožňuje sledovat a posuzovat stav a výkon celého řetězce. Tyto systémy upozorňují na nenadálé události, jak bylo zmíněno, v reálném čase, takže lze identifikovat potenciální nebo skutečné problémy okamžitě a aktivně je vyřešit dřív, než naruší dodavatelský řetězec.

Jan Thido Karlshaus, výkonný ředitel divize DHL Supply Chain, odpovědný za vztahy s firemními zákazníky z technologického sektoru, k tomu říká: „Dokonalý přehled zajištěný hlavním poskytovatelem logistických služeb může zahrnovat vícero úrovní dodavatelů a zabránit vzniku mezer v dodavatelském řetězci. Může poskytovat také přehled o globálních zásobách a umožnit tak managementu přijímat lepší rozhodnutí ohledně objemu, rozmístění, množství a druhu zásob v dodavatelském řetězci.“

„Hlavní poskytovatelé logistických služeb nenabízejí pouze přehledné řetězce. Čím dál častěji využívají ‚multiklientská řešení‘, která spočívají ve sdílení procesů v dodavatelském řetězci – např. skladování, přeprava a IT systémy – s ostatními společnostmi. Cílem je snížení nákladů, minimalizace rizik a zrychlení reakcí na změny. Hlavní poskytovatelé využívají zároveň příležitost ke zvýšení flexibility a snížení komplikací vzniklých zdržením dodání produktu přizpůsobením se potřebám zákazníka a posunutím blíže k místu prodeje.
Studii naleznete na stránkách www.dhl.com/tech-resilience.

27. listopadu 2015 Společnost DHL, přední světový poskytovatel logistických...
24. listopadu 2015 Nová zpráva společnosti Colliers International nazvaná...
23. listopadu 2015 Přesně před pěti lety vyjela po železnici první paleta...
11. listopadu 2015 Světový leader v oblasti krásy a kosmetiky, společnost...
11. listopadu 2015 Geis pracuje stabilně na zlepšování dostupnosti a většího...
22. října 2015 Společnost P3, vlastník, developer a správce průmyslových...
15. října 2015 Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic se ve...