Větší důraz na železniční přepravu, alternativní paliva, inteligentní osvětlení i práce v terénu, to je příspěvek DB Schenker k lepšímu životnímu prostředí

30. října 2015

Odpovědnost vůči životnímu prostředí je nedílnou součástí strategie společnosti DB Schenker.  Klade důraz na ekologickou, zejména železniční přepravu, zvyšování energetické účinnosti skladů, zavádění moderních technologií, angažování zaměstnanců v projektech ochrany životného prostředí, a také odpovědnou spolupráci s obchodními partnery a zákazníky.

Že DB Schenker považuje udržitelný rozvoj podnikání za svou dlouhodobou prioritu, bylo formulováno již v takzvaném Programu na ochranu klimatu 2020. V jeho rámci si společnost kromě jiného stanovila i ambiciózní cíl snížit emise CO2 z přepravní činnosti o 20 % do roku 2020, přičemž za srovnávací základnu se bere množství emisí CO2 vyprodukovaných v roce 2006. Do stejného roku pak chce DB Schenker zvýšit podíl využité energie z obnovitelných zdrojů o 75 %, k čemuž mají pomoci i větrné a solární panely, které vlastní. Do oblasti ekologie je zapracována i priorita snižování hluku.

Zelená logistika
V oblasti ekologické dopravy se DB Schenker snaží u zákazníků prosazovat přepravy pomocí železniční a kombinované dopravy. Čím je vzdálenost delší a objem přepravovaného zboží větší, tím je výhodnější železniční doprava. Tento typ přepravy se v současnosti preferuje zejména u euroasijských přeprav, kde celý proces zabere o dva až tři týdny méně než při cestě po moři a je zároveň výrazně levnější než letecká přeprava. „Ekologicky udržitelná logistika může přispět k šetření nákladů, například v železniční přepravě lze oproti kamionové přepravě ušetřit v závislosti na okolnostech až 15 % nákladů,“ prozrazuje Tomáš Holomoucký, ředitel DB Schenker.

Železniční doprava je výhodná i v rámci České republiky. DB Schenker například zajišťuje pro společnost ESAB železniční přepravu z výrobního závodu ve Vamberku do distribučního centra v Pardubicích – Semtíně. Dále zboží z velké části opět po kolejích putuje koncovým zákazníkům do Evropy i celého světa. Díky tomu jezdí do terminálu denně místo dvaceti kamionů pouze jeden vlak a podařilo se tak zredukovat až 140 tun CO2 v ovzduší.

Do celkové ekologické koncepce společnosti patří také kamiony s nižší emisní třídou, pravidelná školení řidičů s důrazem na ekologickou jízdu, a v České republice také rozšiřování vozového parku na stlačený zemní plyn (CNG).


Udržitelné terminály
Snaha snížit energetickou náročnost a zmenšit zátěž životního prostředí se projevuje i ve výstavbě poboček a terminálů. DB Schenker Logistics začátkem června otevřel v blízkosti Helsinek ve Finsku jeden z největších a nejmodernějších logistických terminálů. Hlavním hlediskem při výstavbě terminálu budoucnosti byla opět ekologie a díky tomu splňuje na vysoké úrovni standardy BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Solární energie se zde například využívá pro nabíjení baterií vysokozdvižných vozíků.

Jedním z novějších zelených logistických uzlů je i logistické centrum v německém Oldenburgu, které využívá geotermální energii. Systém přitom spotřebovává na svůj provoz čtyřikrát méně energie, než kolik produkuje. Opatření se tak vyplatí i z ekonomického hlediska.

Stejným směrem šla i výstavba české centrály v Rudné u Prahy, ke které patří i skladový terminál. Ohled na životní prostředí a zodpovědný přístup ke společnosti, který se DB Schenker snaží prosazovat, se promítl i do této stavby. Vedle inteligentního osvětlení a standardních ekologických prvků tak celý areál prostupuje velké množství zeleně, která zabírá více než třetinu celého areálu. Zadavatelé stavby nezapomněli ani na pohodlí zaměstnanců.

Začátkem roku 2015 proběhla modernizace světel v logistických centrech v Boru u Tachova a Liberci. Do obou skladů bylo nainstalováno nejmodernější inteligentní osvětlení. „Jedná se o lištové systémy LED svítidel s pohyblivými čidly v uličkách a výsledek této změny je vynikající. Úspora elektrické energie bude 30-40 % oproti původnímu osvětlení, což bude mít ekonomický i ekologický přínos,“ říká ředitel DB Schenker v České republice Tomáš Holomoucký. Nové osvětlení také přispívá k lepšímu pracovnímu prostředí a vede k vyšší bezpečnosti na pracovišti.

Ocenění za ekologii
Rakouské ministerstvo životního prostředí udělilo cenu Innovation Award unikátnímu systému osvětlení GreenWarehouse, který společnost Philips instalovala v logistickém skladu DB Schenker v Linci. Tento trvale udržitelný koncept kombinuje LED světla s nejmodernějšími inovacemi z oblasti dynamické kontroly osvětlení. Vysoko závěsné snímače pohybu ve skladu zajišťují, že se světla rozsvítí pouze tehdy, když zaznamenají pohyb osob v uličkách skladových prostor. “Nejenže systém zajišťuje plné osvětlení za každých okolností, ale navíc ročně snižuje naše emise CO2 o 200 tun. Naše společnost díky tomu ušetří více než 40 000 eur,“ říká Thomas Ziegler, ředitel pobočky DB Schenker v Linci.

Spolková země Korutany udělila klagenfurtské pobočce společnosti DB Schenker druhé místo v soutěži Energy Globe Awards 2015. Dopravce uspěl v kategorii „Vzduch“, kde bodoval díky projektu, jehož cílem bylo eliminovat výskyt emisí CO2 v Klagenfurtu. Výstavba nového terminálu umožnila použít alternativní trasy pro svozová auta pro lokální distribuci i dálkové kamiony, což ve výsledku přineslo redukci CO2 o více než 76 tun. To odpovídá například úspoře 32 tisíc litrů oleje pro vytápění, což je asi tak průměrná roční spotřeba 20 domácností.

Další ocenění v oblasti ekologie obdržel DB Schenker od letecké společnosti Lufthansa. Cenu zákazníků získal za výjimečné zapojení do environmentálních aktivit, resp. za úspěšné realizování dohod o snižování emisí uhlíku. Společnost se zavázala ve střednědobém horizontu zredukovat objem látek, které znečišťují ovzduší, a přizpůsobit své působení v oblasti logistiky tak, aby co nejméně zasahovalo životní prostředí. Ekologické dohody rovněž reflektují postupnou integraci klíčových ukazatelů udržitelnosti do obchodního vztahu zákazníků s poskytovateli přepravy. Ocenění bylo vyhlášeno v rámci 4. ročníku Dne péče o klima, který pořádala Lufthansa ve Frankfurtu nad Mohanem.

I zákazníci mohou přispět ke snížení emisí
Do problematiky šetrného přístupu k životnímu prostředí se DB Schenker snaží zapojit i své zákazníky. Již dnes se při výběrových řízeních snaží zohlednit ohleduplnost k životnímu prostředí a aktivní environmentální politiku.

Pro klienty společnost vytvořila novou měrnou jednotku ECO2PHANT, která odráží spotřebované emise CO2 během přeprav. Jeden ECO2PHANT má stejně jako dospělý slon 5 t, jen s tím rozdílem, že jde o tuny CO2. Zákazník se tak může lépe zorientovat a zvolit způsob přepravy, kterým ušetří nebo kompenzuje emise.

Další užitečný nástroj je EcoTransIT, který umožňuje plánovat přepravy s ohledem na jejich očekávaný dopad na životní prostředí. DB Schenker Rail je jednou z šesti předních železničních společností, která spolu s mezinárodní železniční unií (Union of Railways) stála v roce 2000 u zrodu tohoto kalkulátoru emisí. Po zadání trasy a zvolení způsobu přepravy vypočte online aplikace ekonomické a ekologické dopady přepravy.


Zaměstnanci pečují o krajinu a sbírají elektroodpad
Ekologie není lhostejná ani zaměstnancům DB Schenker, kteří se úspěšně zapojili do projektu Zelená firma. Sbírají firemní i domácí elektroodpad a baterie, které odesílají  k ekologické likvidaci. Od poloviny roku 2010 takto společnost sesbírala 8 tun starých elektrospotřebičů. Na všech pobočkách také dlouhodobě funguje proces recyklace odpadu, třídí se papír, karton, sklo a plasty.
.
V rámci dobrovolnických dní Green Days zaměstnanci včetně členů nejvyššího managementu zvelebují okolí. Letos na jaře upravili terén geologické zážitkové stezky Po stopě trilobita ve Skryjích na Křivoklátsku a natřeli na všech 15 stanovištích dřevěné prvky, zábradlí, tabule a konstrukce. Pomohli také v místním Muzeu Joachima Barranda při přípravách na turistickou sezónu. Na podzim se za účasti kolegů ze zahraničí postarali o zeleň v okolí Centra Paraple.

„Prostřednictvím dokumentu Program na ochranu klimatu 2020 se logistický operátor zavázal, že do roku 2020 sníží emise CO2 z přepravní činnosti o 20 %.“

Zkušenosti společnosti DB Schenker potvrzují, že aktivní přístup a zavedení konkrétních kroků, které trvale snižují ekologickou stopu podnikání, má význam. Vedle toho se podařilo získat celou řadu globálních zákazníků, kteří si udržitelný rozvoj vybrali také za svou základní podnikatelskou filozofii.

27. listopadu 2015 Společnost DHL, přední světový poskytovatel logistických...
24. listopadu 2015 Nová zpráva společnosti Colliers International nazvaná...
23. listopadu 2015 Přesně před pěti lety vyjela po železnici první paleta...
11. listopadu 2015 Světový leader v oblasti krásy a kosmetiky, společnost...
11. listopadu 2015 Geis pracuje stabilně na zlepšování dostupnosti a většího...
22. října 2015 Společnost P3, vlastník, developer a správce průmyslových...
15. října 2015 Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic se ve...