Nová zpráva DHL vyzývá logistický průmysl, aby se přidal k trendu férové a odpovědné logistiky

27. listopadu 2015

Společnost DHL, přední světový poskytovatel logistických služeb, vydala novou studii s názvem Fair and Responsible Logistics (Férová a odpovědná logistika), která přináší informace o trendu změny způsobu podnikání, jejímž cílem je zajistit nárůst zisků ruku v ruce s trvalou udržitelností a přístupem, v němž se na vytvářené hodnotě podílejí všechny zúčastněné strany. Zprávu připravil tým DHL pro výzkum trendů v rámci pokračující iniciativy koncernu Deutsche Post DHL Group ve snaze urychlit zavádění principů trvalé udržitelnosti a odpovědnosti v logistickém průmyslu.

Zpráva analyzuje hlavní faktory vedoucí k transformaci směrem k férovému a odpovědnému přístupu. Nejdůležitějším z nich jsou rostoucí požadavky spotřebitelů na „férovost“. Zpráva také zdůrazňuje, že zatímco mnoho společností v současnosti spoléhá na digitalizaci a nové technologie jako na hlavní zdroj oživení svého byznysu, neměl by se přehlížet posun směřující k férovému a odpovědnému podnikání, které se stává důležitým zdrojem budoucího růstu a trvalé konkurenční výhody.

Zpráva uvádí 15 ukázek potenciálního využití, z nichž je patrné, jak logistické společnosti mohou přejít na cirkulární ekonomiku a umožnit férový přístup, výrobu a obchod. DHL plánuje, že na základě těchto ukázek potenciálního využití vyvine pilotní projekty, které urychlí přechod k férové a odpovědné logistice.

Logistika může být v čele transformace založené na férovosti a odpovědnosti
V současném klimatu je zajištění trvale udržitelné budoucnosti ještě náročnější než dosud, protože hromadná výroba a spotřeba způsobují nerovnováhu ve společnostech po celém světě a v životním prostředí. Zásadním poselstvím zprávy je skutečnost, že „blahobyt vyplývá z dobrého konání“. Přijetím tohoto přístupu může logistika posílit své postavení v řízení globálních obchodních sítí a dodavatelských řetězců a zároveň tím urychlit přijetí modelu férového a odpovědného podnikání v ostatních průmyslových odvětvích.

„Spatřujeme rostoucí poptávku po férovém a odpovědném podnikání od všech zúčastněných stran a jsme přesvědčeni, že logistika dokáže urychlit přijetí tohoto trendu,“ vysvětluje Dr. Markus Kückelhaus, viceprezident zodpovědný za inovace a výzkum trendů v divizi DHL Customer Solutions and Innovation. „Logistika je podnikání se síťovým propojením a globálním dosahem, které může sehrát klíčovou roli v přechodu firem k ‚férovosti‘ a ve zvyšování transparentnosti v celém dodavatelském řetězci. Postavením vlastního podnikání na základech férové a odpovědné logistiky můžeme vytvořit nové zdroje příjmů společně s novými sociálními a ekologickými přínosy pro všechny zúčastněné strany.“

„Poskytovatelé logistických služeb mohou například vybudovat sklady a systém přepravy nákladními vozidly umožňující snadnou recyklaci. Výsledná infrastruktura jak pro logistiku, tak recyklaci zvýší objem recyklace a sníží množství odpadu,“ vysvětluje Pavel Šubrt, obchodní ředitel pro Českou republiku a Maďarsko. „Tato praktická ukázka počítá s nákladními vozidly pro rozvážkovou dopravu, jejichž flexibilní vnitřní prostor lze během provozu přizpůsobovat aktuálním potřebám. Prostor pro rozvážené zboží se zmenšuje s každým předaným balíkem, zatímco prostor pro svoz materiálu k recyklaci se na zpáteční cestě postupně zvětšuje,“ doplňuje P. Šubrt.

Férová a odpovědná řešení v oblasti obalů mohou přispět k řešení problému rychle narůstajícího objemu balíků. V této oblasti by bylo možné využívat biologicky rozložitelné a jiné ekologické materiály, které lze po dodání kompostovat na zahradách. Druhou inovací je koncept „logistics unverpackt“ (logistika bez obalů), který kompletně eliminuje potřebu obalů pro dodání zboží. Objednané zboží lze dodávat v opakovaně použitelných přepravních kontejnerech. To umožní dosáhnout cíle nulového odpadu.

Další příklad si klade za cíl urychlit zavádění férové výroby a obchodu. Poskytovatelé logistických služeb mohou zvýšit svůj globální dosah a rozšířit své know-how, aby mohli podporovat společnosti v podrobném plánování komplexních dodavatelských řetězců. Tyto informace lze následně využít k vytvoření transparentnosti a odhalování oblastí, v nichž existují rizika a příležitosti pro férové a odpovědné podnikání.
Nepřetržité úsilí o zajištění trvale udržitelné budoucnosti
„S našimi řešeními GoGreen již vycházíme vstříc rostoucí poptávce po odpovědné logistice a vytváříme sdílenou hodnotu pro naše zákazníky, naše podnikání a životní prostředí,“ vysvětluje Katharina Tomoffová, viceprezidentka pro oblast sdílené hodnoty ve společnosti Deutsche Post DHL Group. „Snažíme se rozšiřovat související řešení, jako je například zpětná logistika pro cirkulární ekonomiku.“

Ukázkou trvalého úsilí koncernu Deutsche Post DHL Group v této oblasti je nedávná zpráva nadace Fairtrade Foundation, která uvádí, že Deutsche Post DHL Group se stane prvním certifikovaným partnerem v jejím novém klimatickém standardu.
 

27. listopadu 2015 Společnost DHL, přední světový poskytovatel logistických...
24. listopadu 2015 Nová zpráva společnosti Colliers International nazvaná...
23. listopadu 2015 Přesně před pěti lety vyjela po železnici první paleta...
11. listopadu 2015 Světový leader v oblasti krásy a kosmetiky, společnost...
11. listopadu 2015 Geis pracuje stabilně na zlepšování dostupnosti a většího...
22. října 2015 Společnost P3, vlastník, developer a správce průmyslových...
15. října 2015 Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic se ve...